جشنواره عید تا عید تخفیف‌های محصولات یاس سل آغاز شد.مشاهده جشنواره

مشاهده دسته بندی بستن دسته بندی
امروز
چهارشنبه 6 بهمن 1400
جزئیات محصول پرسش و پاسخ پشتیبانی این محصول

توضیحات محصول

در این پست از سایت همکاری در فروش فایل یاس سل، طرح درس ملی جامعه جهانی کتاب جامعه شناسی2 پایه یازدهم انسانی را برای شما قرار داده ایم.

با خرید این طرح درس، به سه طرح درس دیگر و  پاورپوینت جامعه جهانی کتاب جامعه شناسی2 پایه یازدهم انسانی و سوالات درس  جامعه جهانی کتاب جامعه شناسی2 پایه یازدهم انسانی  و محتوای درس  جامعه جهانی کتاب جامعه شناسی2 پایه یازدهم انسانی نیز رایگان دسترسی خواهید داشت

.تمام فایل ها قابل ویرایش اند.

در ادامه توضیحات تکمیلی طرح درس ملی جامعه جهانی کتاب جامعه شناسی2 پایه یازدهم انسانی را مشاهده می کنید.

اهداف بر اساس تلفیقی از هدف نویسی برنامه درسی ملی و طبقه‌بندی جدید بلوم .

آی دی محصول: 48.

تعداد صفحات: هر طرح درس ملی  4 تا 6 صفحه. و هر پاورپوینت هم 10 تا 30 اسلاید و... .

فرمت فایل: قابل ویرایش.( ورد و پاورپینت).

طرح درس ملی جامعه جهانی کتاب جامعه شناسی2 پایه یازدهم انسانی.

در ادامه  تکه ای از یکی از طرح درس ها را قرار می دهیم.

سطح هدف

اهداف و پیامدها

هدف کلی

آشنایی با جامعه جهانی

اهداف مرحله‌ای

آشنایی با جامعه جهانی  درگذشته

آشنایی با نحوه ارتباط جامعه جهانی درگذشته

آشنایی با  نحوه برخورد جوامع با تهاجمات کشور های دیگر

آشنایی با نحوه شکل گیری نظام نوین جهانی

آشنایی با فراین تکویند نظام نوین جهانی

آشنایی با نحوه پیدایش قد ر ت های سکولار

آشنایی با نحوه پیوند قدرت با تجارت ، سرمایه وصنعت

آشنایی با خدمت مبلغان به غرب برای توسعه استعمار

آشنایی با نحوه ادغام جوامع  درنظام جهانی استعمار

هدف‌های رفتاری آموزشی

اهداف (با رعایت توالی محتوای درسی)

انتظارات در پایان آموزش

حیطه و سطح در بلوم

عناصر برنامه درسی ملی

تعقـل، ایمـان، علـم، عمـل و اخـلاق

عنصر

عرصه ارتباط با

خود

خدا

خلق

خلقت

می تواند نظام جهانی را تعریف نماید

دانش شناختی

علم

*

 

 

 

می تواندروابط جوامع در گذشته را موردبررسی قراردهد

شناختی تجزیه وتحلیل

تعقل علم

*

 

 

 

می  تواند درباره تفاوت برخورد جوامع در تهاجم کشور های دیگر فکرکند

شناختی

علم

*

 

*

 

می تواند در باره قدرت استعمار در به خدمت گرفتن عوامل وعناصر مختلف مطالب جدیدی را دسته بندی کند

درک وفهم تجزیه وتحلیل

علم

*

 

*

 

می تواند نقش مبلغان دینی وفراماسو ن ها را در خدمت به غرب واستعمار بیا ن کند

درک وفهم

علم تعقل

*

 

*

 

می تواند فرایند تکوین نظام نوین جهانی را نام ببرد

دانش

علم

*

 

*

 

می تواند نسبت  به نقش سر مایه دربه قدرت رسیدن غرب واستعمارکشورهای دیگر نقد وارزیابی نماید

تجزیه وتحلیل

ایمان علم تعقل اخلاق

*

 

*

 

می تواند اوضاع اقتصادی سیاسی فرهنگی کشورهای استعمار زده را بررسی نماید

درک وفهم

روابط بین فردی واجتماعی

تعقل علم

*

 

*

 

می تواند نادیده گرفته شدن ارزش های انسانی در جهان وبی توجهی به نظام خلقت را نقد نماید

تجزیه وتحلیل ارزیابی

*

*

*

*

*

نحوه شکل گیری دولت ملت های جدید را می فهمد

دانش درک وفهم

*

 

*

 

 

می تواند با استفاده از تصاویر اسلاید،  اوضاع بردگان وسوء استفاده از آنان را مورد نقد وبر رسی قرار دهد

شناختی درک وفهم ارزشیابی

*

 

*