جشنواره عید تا عید تخفیف‌های محصولات یاس سل آغاز شد.مشاهده جشنواره

مشاهده دسته بندی بستن دسته بندی
امروز
پنجشنبه 3 فروردین 1402
جزئیات محصول پرسش و پاسخ پشتیبانی این محصول

توضیحات محصول

در این پست از سایت فروشگاه ساز رایگان یاس سل، طرح درس ملی تغییرات هویت اجتماعی درس جامعه شناسی دهم انسانی را برای شما قرارداده ایم.

طرح درس روزانه تغییرات هویت اجتماعی مربوط به کتاب جامعه شناسی دهم انسانی می باشد . درس پنجم این کتاب را شامل می شود.

با خرید این طرح درس با کیفیت، شما سه طرح درس دیگر و پاورپوینت و سوالات و محتواهای این درس را نیز رایگان دریافت خواهید کرد.

فرصت استثنایی را از دست ندهید.

آی دی محصول: 49.

تعداد صفحات: هر طرح درس 4 تا 6 صفحه. پاورپوینت و سوالات و محتوا نیز به اندازه کافی تا 30 اسلاید موجودن.

فرمت فایل ها: همگی قابل ویرایش اند. با ورد word و پاورپوینتpowerpoint .

موضوع: طرح درس ملی تغییرات هویت اجتماعی درس جامعه شناسی دهم انسانی .

اهداف بر اساس تلفیقی از هدف نویسی برنامه درسی ملی و طبقه‌بندی جدید بلوم .

تکه ای از یکی از طرح درس ها را در زیر مشاهده می نمایید.

سطح هدف

اهداف و پیامدها

 

هدف کلی

آشنایی با مفهوم تحرک اجتماعی و انواع آن

 

اهداف مرحله‌ای

آشنایی با مفاهیم موقعیت اجتماعی، تحرک اجتماعی، هویت های اجتماعی اکتسابی، هویت اجتماعی انتسابی، تحرک صعودی، تحرک افقی،تحرک نزولی، انسداداجتماعی،تعارض فرهنگی

 

هدف‌های رفتاری آموزشی

اهداف (با رعایت توالی محتوای درسی)

انتظارات در پایان آموزش

حیطه و سطح در بلوم

عناصر برنامه درسی ملی

تعقـل، ایمـان، علـم، عمـل و اخـلاق

 

عنصر

عرصه ارتباط با

 

خود

خدا

خلق

خلقت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مفهوم تحرک و تحرک اجتماعی را توضیح دهد.

شناختی

علم

*

 

*

 

 

دو ویژگی اکتسابی و انتسابی خود را تشخیص دهد.

درک و فهم

علم و تعقل

*

*

*

*

 

تفاوت انواع تحرک اجتماعی را بداند و نمونه هایی بیاورد.

درک و فهم

علم و تعقل

*

*

*

*

 

مفهوم انسداد اجتماعی و راه های اعمال آن را بداند.

درک و فهم

علم

*

 

*

*

 

نمونه هایی از انسداد اجتماعی در جامعه گذشته و حال را بیان کند.

تجزیه و تحلیل

علم و تعقل

*

 

*

 

 

انواع جوامع و راه هایی تحرک صعودی در آن را تشخیص دهد.

تجزیه و تحلیل

علم و تعقل

*

*

*

 

 

مفهوم تعارض فرهنگی را بداند.

شناختی

علم

*

 

*

 

 

دلایل تعارض فرهنگی در جامعه خودمان را بتواند شناسایی کند.

تجزیه و تحلیل

علم و عمل

*

*

*

*

 

پیامدهای تعارض فرهنگی را بداند.

 

تجزیه و تحلیل

علم و تعقل

*

 

*

 

 

 

 

 

 

رئوس مطالب

موقعیت اجتماعی،تحرک اجتماعی، تحرک صعودی،تحرک افقی،تحرک نزولی، انسداد اجتماعی،تعارض فرهنگی، دلایل تعارض فرهنگی، پیامدهای تعارض فرهنگی