جشنواره عید تا عید تخفیف‌های محصولات یاس سل آغاز شد.مشاهده جشنواره

مشاهده دسته بندی بستن دسته بندی
امروز
پنجشنبه 3 فروردین 1402
جزئیات محصول پرسش و پاسخ پشتیبانی این محصول

توضیحات محصول

در این پست از سایت همکاری در فروش فایل یاس سل، طرح درس جامعه شناسی 1 درس پیامدهای جهان اجتماعی بر اساس برنامه درسی ملی را برای شما قرار داده ایم.

طرح درس جامعه شناسی 1 درس پیامدهای جهان اجتماعی بر اساس برنامه درسی ملی در قالب فایل ورد word و قابل ویرایش آماده خرید و دانلود می باشد.

در ادامه توضیحات تکمیلی این طرح درس ملی را مشاهده می نمایید.

اهداف بر اساس تلفیقی از هدف نویسی طبقه‌بندی جدید بلوم و برنامه درسی ملی

آی دی محصول: 66.

الف: قبــل از تـــــــدریــس

اهداف بر اساس تلفیقی از هدف نویسی طبقه‌بندی جدید بلوم و برنامه درسی ملی

سطح هدف

اهداف و پیامدها

هدف کلی

آشنایی فراگیران با پیامدهای جهان اجتماعی

اهداف مرحله‌ای

  1. فراگیران در می یابند که جهان اجتماعی صرفا تابع خواست انسان نیست .

2 فراگیر ان با پیامدهای جهان اجتماعی به عنوان فرصت و محدودیت آشنا می شوند .

  1. با فرصت ها و محدودیت های جهان متجدد آشنا می شوند .

هدف‌های عینی ( رفتاری آموزشی)

اهداف (با رعایت توالی محتوای درسی)

 انتظارات در پایان آموزش

حیطه و سطح در بلوم

عناصر برنامه درسی ملی

تعقـل، ایمـان، علـم، عمـل و اخـلاق

عنصر

عرصه ارتباط با

خود

خدا

خلق

 

  1. توضیح دهد آیا جهان اجتماعی صرفا تابع خواست و اراده فرد است .

درک و فهم

تعقل

*

 

*

 

  1. توضیح دهد جهان اجتماعی چگونه پیامدها و الزام هایش را به وجود می آورد.

درک وفهم

 

تعقل

*

 

*

 

      3 تفاوت خانه سازی انسان ها و حیوانات را توضیح دهد .

تجزیه و تحلیل

تعقل

*

 

*

 

     4-توضیح دهد ساختن جهان اجتماعی جدید نیازمند چیست .

درک وفهم

تعقل

*

 

*

 

       5-تاثیر گذشتگان در شکل گیری جهان اجتماعی را در قالب یک نمایش نشان دهد .

درک وفهم روانی حرکتی

عمل

*

 

*

 

      6- توضیح دهد یک جهان اجتماعی تا چه زمانی پابرجاست و چگونه تغییر می کند .

درک وفهم

تعقل

*

 

*

 

     7- تجزیه تحلیل کند همراه داشتن کتاب در جلسه امتحان یا رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی چه فرصت ها و محدودیت هایی به همراه دارد .

تجزیه و تحلیل

اخلاق

*

*

*

 

   8 از بردن کتاب به جلسه آزمون و زیر پا گذاشتن قوانین راهنمایی و رانندگی اجتناب کند .

عاطفی تبلور ارزش ها

اخلاق

*

*

*

 

  9 رابطه بین فرصت ها و محدودیت ها را بیان کند .

تجزیه وتحلیل

تعقل کاربرد

*

 

*

 

10- عوامل موثر بر شکل گیری افق ها و ظرفیت های جدید جهان اجتماعی را نام ببرد.

دانش

علم

*

 

*

 

11- ملاک های ارزیابی جهان های اجتماعی را نام ببرد .

دانش

علم

*

 

*

 

12- جهان های اجتماعی مختلف را مورد ارزیابی قرار دهد .

ارزشیابی

تعقل

*

 

*

 

13- توضیح دهد منظور از جهان متجدد چیست؟

درک وفهم

تعقل

*

 

*

 

14- پس از تقسیم بندی جهان های اجتماعی بر اساس فرهنگ ویژگی های جهان های دنیوی و معنوی را بیان کند .

تجزیه و تحلیل

تعقل

*

*

 

 

15- جهان های معنوی را تقسیم یندی کنند و ویژگی های هر یک را نام ببرد .

دانش و تجزیه و تحلیل

تعقل

*

 

*

 

16- ویژگی های جهان اجتماعی متجدد از دیدگاه مارکس را بر شمارد .

دانش

تعقل

*

 

*

 

17-پیامدهای افول علوم تجربی در جهان متجدد را ارزیابی کند .

ارزشیابی

تعقل

*

 

*

 

18-پس از دیدن فیلم چارلی چاپلین تصویری که از انسان معاصر ارایه می شود را تفسیر کند.

درک وفهم

تعقل

*

 

*

 

 

19-برای پاسخگویی به فعالیت ها و یادگیری مطالب با دوستان همگروه خود همکاری فعالانه دارد .

عاطفی تبلور ارزش ها

اخلاق

*

 

*