جشنواره عید تا عید تخفیف‌های محصولات یاس سل آغاز شد.مشاهده جشنواره

مشاهده دسته بندی بستن دسته بندی
امروز
چهارشنبه 6 بهمن 1400
جزئیات محصول پرسش و پاسخ پشتیبانی این محصول

توضیحات محصول

در این پست از سایت همکاری در فروش یاس سل، پایان نامه بررسی عوامل موثر بر ایجاد مطالبات معوق بانکی و ارایه راهکارهایی جهت پیشگیری از آن در بانک سپه (مطالعه موردی بانک سپه مدیریت شعب منطقه شرق تهران). را برای شما قرار داده ایم.

این پایان نامه بررسی عوامل موثر بر ایجاد مطالبات معوق بانکی و ارایه راهکارهایی جهت پیشگیری از آن در بانک سپه (مطالعه موردی بانک سپه مدیریت شعب منطقه شرق تهران). در قالب فایل ورد word و قابل ویرایش آماده خرید و دانلود می باشد.

در ادامه توضیحات تکمیلی این پایان نامه را مشاهده می کنید.

آی دی محصول:28

تعداد صفحات: 160 صفحه.

فرمت فایل :وردword و قابل ویرایش.

اگر در خرید این فایل مشکلی داشتید از بخش آموزش خرید استفاده کنید.

 

پايان‌نامه کارشناسي ارشد رشته مديريت دولتي (M.A)
گرایش:مدیریت مالی دولتی


فهرست مطالب
چکیده    1

فصل اول: کلیات تحقیق    2
1-1 مقدمه    3
1-2- بیان مساله    5
1-3 اهمیت و ضرورت انجام تحقيق    5
1-4- مرور ادبیات و سوابق مربوطه    7
1-4-1- پیشینه تحقیق    7
1-5 چهارچوب نظری    9
1-6 اهداف تحقيق    10
1-6-1 هدف آرمانی    10
1-6-2 هدف کلی    10
1-6-3 اهداف ویژه    10
1-7 فرضيه‏هاي تحقیق    10
1-8 سؤالات تحقیق    11
1-9 مدل مفهومی تحقیق    11
1-10 قلمروتحقیق    12
1-11 روش شناسی تحقیق    12
1-12 جامعه آماري وتعیین حجم نمونه    12
1-13 ابزارگردآوري داده‏ها    12
1-14 ابزار تجزيه و تحليل داده‏ها    13
1-15تعريف واژه‏ها و اصطلاحات فني و تخصصی (به صورت مفهومی و عملیاتی)    13

فصل دوم : ادبيات موضوع و پيشينه تحقيق    17
2-1 پیدایش بانکداری    18
2-2 سابقه بانکداری در ایران    18
2-3 ایجاد بانکهای ایرانی    19
1-3-2 بانک سپه    19
2-4 اهداف نظام بانکی    20
2-5 اصول اعطای تسهیلات اعطایی در بانکداری اسلامی    21
2-6 نظام اعتباری در ایران    21
1-2-6 شرایط پولی و اعتباری قبل از پیروزی انقلاب اسلامی    22
2-7 مبانی اندیشهای نظام اعتباری فعلی ایران    23
1-2-7 قانون عملیات بانکی بدون ربا    23
2-8 ویژگیهای ساختاری نظام بانکی کشور    24
2-9 نقش دولت در نظام مالی و پولی:    29
2-10 بررسی روند تغییرات سود سپرده‌های بانکی و اثرات ناشی از کنترل نرخهای سود در مقابل شاخص تورم    30
2-11 آسیبشناسی وضعیت تخصیص اعتبارات بانکی به بخشهای مختلف اقتصادی    31
2-12 مشکلات ناشی از نظام بروکراسی و چارچوب قانونی فرایند اعطای اعتبار    33
2-13 تئوری اطلاعات نامتقارن (Asymmetric information theory)    34
1-13-2 مسائل و مشکلات ناشی از عدم تقارن اطلاعات    36
2-13-2 راه حل‌های ممکن برای مشکلات انتخاب نامساعد و خطر اخلاقی    37
2-13-3 راههای تقلیل مخاطرات اخلاقی    38
2-14تورم (inflation)    40
2-14-2 اندازه گیری تورم    41
2-14-3آثار تورم    41
2-14-4 علل تورم    42
2-14-5 انواع تورم بر حسب علل ایجاد آن    42
2-14-6 درمان تورم:    44
2-15 نظارت (supervision)    44
2-15-1 نظارت در تسهیلات اعطایی در بانکداری بدون ربا    45
2-15-2 اهمیت نظارت    45
2-15-3 اهداف نظارت    46
2-15-4 ارکان نظارت    46
2-15-5 انواع نظارت    46
2-15-6 مراحل نظارت    47
2-16 اعتبارسنجی مشتریان    47
2-16-1 رتبهبندی اعتبار (credit rating)    47
2-16-2 فرآیند تصمیم گیری اعطای تسهیلات    48
2-16-3 مزایای شرکتهای سنجش اعتبار    52
2-16-4 کاربرد تکنولوژی‌های نوین برای سنجش اعتبار واعطای تسهیلات    54
2-17 مدیریت ریسک در نظام بانکداری بدون ربا (با تاکید بر ریسک اعتباری)    55
2-17-1 تعریف ریسک    55
2-17-2 مدیریت ریسک    56
2-17-3 مدیریت ریسک در بانکداری اسلامی    57
2-18 آسیبشناسی ثبات مالی و تاثیر آن بر امنیت اقتصادی در ایران با تاکید بر مطالبات معوق بانکها    58
2-19 عملکرد بانکها    60
2-20 آسیبشناسی بروز مطالبات سررسید گذشته و معوق    63
2-21 اختلاف نظرها پیرامون علل بوجود آمدن مطالبات معوق    66
2-21-1 دیگرعوامل تاثیر گذار در کاهش مطالبات معوق    72
2-22 شرایط متقاضیان جهت دریافت تسهیلات در بانک سپه    74
2-22-1 فرایند اعطای تسهیلات در بانک سپه    75
2-22-2 ارکان اعتباری بانک سپه    76
2-23 پیشینه تحقیق    78
2-23-2 تحقیقات خارجی    78
2-23-2 تحقیقات داخلی    82

فصل سوم: روش تحقيق    86
3-1 مقدمه    87
3-2 روش شناسی تحقیق    87
3ـ3 متغیرهای تحقیق    89
3-4 روش گردآوری داده‌های تحقیق    90
3-4-1 نحوه تنظیم پرسشنامه    90
3-4-2 مراحل طراحی پرسشنامه    91
3-4-3 محتوای پرسشنامه    91
3-5 روایی پرسشنامه (اعتبار)    92
3-6 پایایی پرسشنامه (اعتماد)    92
3-7 مقیاس اندازهگیری تحقیق    93
3-8 جامعه آماری تحقیق    94
3-9 تعیین حجم نمونه و روش نمونهگیری    94

فصل چهارم: تجزیه وتحلیل یافته‌های تحقیق    96
4-1- مقدمه    97
4-2- آمارتوصیفی (توصیف پرسشنامه)    97
4-3 آمار استنباطی (آزمون فرضهای تحقیق)    103

فصل پنجم: نتیجهگیری و پیشنهادات    112
مقدمه    113
5-1- نتیجه گیری از فرضیات    113
5- 2 نتیجه گیری کلی ازتحقیق    114
5-3 پیشنهادات حاصل از تحقیق    117
5-4 محدودیتهای تحقیق    120
5-5 پیشنهاداتی برای تحقیقات آتی    120

منابع و مآخذ    121
پیوستها    125
چكيده انگليسي    142

 

 

فهرست جداول
جدول 2-1: تسهیلات پرداختی بانکهای دولتی، خصوصی وتخصصی طی سالهای 84 الی 88    60
جدول 2-2: مانده مطالبات سررسيد گذشته معوق و مشكوك الوصول بانکهای دولتی، خصوصی وتخصصی طی سالهای 84الی88    61
جدول 2-3: میزان سود خالص بانکهای دولتی، خصوصی وتخصصی طی سالهای 84 الی 88    62
جدول3-1 ترکیب سئوالات درفرضیات تحقیق    91
جدول3-2    93
جدول 3-2: اطلاعات نیروی انسانی مدیریت شعب منطقه شرق بانک سپه    94
جدول 4-1: توزیع سن پاسخگویان    97
جدول 4-2: توزیع میزان سابقه کارپاسخگویان:    98
جدئل 4-3: توزیع جنسیت پاسخگویان    98
جدول 4-4: توزیع نوع شغل پاسخگویان    98
جدول4-5: توزیع میزان تحصیلات پاسخگویان    98
جدول 4-6: توجه به نوع شخصیت متقاضیان تسهیلات (اعم از حقیقی/حقوقی) تا چه میزان در ایجاد مطالبات معوق نقش دارد؟    99
جدول4-7: نوع فعالیت متقاضیان تسهیلات ( اعم از بازرگانی، تولیدی، خدماتی) تا چه میزان در ایجاد مطالبات معوق نقش دارد؟    99
جدول4-8: وثیقه ملکی و تضمین‌های کافی و سهل الوصول تا چه میزان در ایجاد مطالبات معوق نقش دارد؟    99
جدول 4-9: اخذ ضامنین معتبر توسط شعب تا چه میزان در ایجاد مطالبات معوق نقش دارد؟    100
جدول 4-10:‌توجه به سوابق اعتباری متقاضیان تسهیلات تا چه میزان در ایجاد مطالبات معوق نقش دارد؟    100
جدول 4-11: فقدان بانک اطلاعاتی جامع در خصوص سابقه اعتباری متقاضیان تسهیلات تا چه میزان در ایجاد مطالبات معوق نقش دارد؟    101
جدول 4-12: توجه به معدل موجودی متقاضیان در اعطای تسهیلات تا چه میزان در ایجاد مطالبات معوق نقش دارد؟    101
جدول 4-13: توجه به میزان گردش و فعالیت حساب جاری متقاضیان تسهیلات نزد سیستم بانکی تا چه میزان در ایجاد مطالبات معوق نقش دارد؟    101
جدول 4-14: نرخ سود تسهیلات تا چه میزان در ایجاد مطالبات معوق نقش دارد؟    102
جدول 4-15: تفاوت بین نرخ سود تسهیلات و نرخ بهره در بازار آزاد تا چه میزان در ایجاد مطالبات معوق نقش دارد؟    102
جدول 4-16: نرخ تورم تا چه میزان در ایجاد مطالبات معوق بانکی نقش دارد؟    102
جدول 4-17: اختلاف بین نرخ سود تسهیلات و نرخ سود سپرده‌های بانکی تا چه میزان در ایجاد مطالبات معوق نقش دارد؟    103
جدول 4-18: افزایش سطح عمومی قیمتها و کاهش ارزش پول تا چه میزان در ایجاد مطالبات معوق نقش دارد؟    103
جدول 4-19: تعداد پاسخ‌ها    104
جدول 4-20: آماره آزمون براي فرض اول تحقيق    104
جدول 4-21: تعداد پاسخ‌ها    105
جدول 4-22: آماره آزمون برای فرض دوم تحقیق    106
جدول 4-23    107
جدول4-24    108
جدول4-25    109
جدول4-26    110
جدول4-27    111
جدول 5-1    113

 
چکیده
تحقیق حاضر با هدف شناسایی عوامل موثربرایجادمطالبات معوق بانکی وارایه راهکارهای پیشگیری ازآن دربانک سپه مدیریت منطقه شرق تهران انجام گردید.دراین راستاباانجام مصاحبه، پرسشنامه و...باکارشناسان اموربانکی فاکتورهای نوع شخصیت متقاضی، نوع فعالیت، وثیقه دریافتی، سابقه اعتباری، معدل موجودی، نرخ سود تسهیلات و نرخ تورم بعنوان متغیرهای مستقل و مطالبات معوق بعنوان متغیر وابسته درنظرگرفته شدند.
مبنای روش تحقیق توصیفی ـ پیمایشی بوده وهمچنین یک روش تحقیق کاربردی نیز می‌باشد. حجم نمونه تحقیق فوق بااستفاده ازفرمول کوکران بدست آمد که شامل مدیران منطقه، کارشناسان، روسا و مسئولین اعتباری شعب تعیین گردید.و همچنین برای جمع‌آوری داده‌ها از ابزار پرسشنامه استفاده گردیده که درانجام این مهم پرسشنامه اولیه تهیه وپس ازانجام اصلاحات توسط اساتید راهنما و مشاور و کارشناسان امور بانکی به عنوان روایی و تعیین پایایی آن با استفاده از آزمون آلفای کرون باخ با ضریب پایایی 85/0 نهایتاً پرسشنامه نهایی تهیه وبین جامعه آماری توزیع گردید.
داده¬های جمع‌آوری شده تحقیق با استفاده از نرم افزار SPSS و با کمک آزمونهای کای-مربع وt- student مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج تحقیق نشان داد که ازعوامل فوق فاکتورهای نوع شخصیت متقاضی و نوع فعالیت فاقد اثر و باقی فاکتورها موثر بر مطالبات معوق شناسایی شد و در جهت پیشگیری ازاین مهم نیز پیشنهادات ذیل ارائه گردید:
- تاکیدبراخذوثایق مطمئنه باتوجه به نوع تسهیلات درخواستی متقاضی.
- توجه کامل به سوابق اعتباری مشتریان در سیستم بانکی، بازار و محل کسب متقاضیان.
- ایجاد و راه اندازی سیستم اطلاعاتی جامع در خصوص سوابق و فعالیتهای مشتریان اعتباری.
-پرداخت تسهیلات باتوجه به میانگین موجودی حساب مشتریان نزدبانک.
- تعیین نرخ سود تسهیلات با بررسی کارشناسانه نرخ بهره در بازار آزاد و فاصله منطقی بین آنها.
- تعیین نرخ سود تسهیلات مطابق با نوع فعالیت متقاضیان تسهیلات و اولویتهای اقتصادی دولت.
- استفاده از موسسات اعتبار سنجی و رتبه بندی اعتباری بانکی.
- اجرای سیاستهای اقتصادی دیگرتوسط دولت به منظورکاهش نرخ تورم به استثناء عدم پرداخت تسهیلات.