جشنواره عید تا عید تخفیف‌های محصولات یاس سل آغاز شد.مشاهده جشنواره

مشاهده دسته بندی بستن دسته بندی
امروز
چهارشنبه 19 بهمن 1401
جزئیات محصول پرسش و پاسخ پشتیبانی این محصول

توضیحات محصول

در این پست از سایت همکاری در فروش فایل یاس سل، طرح درس روزانه بهترین تصمیم هدیه های آسمان دوم ابتدایی به روش ایفای نقش را قرار داده ایم. طرح درس به روش تدریس ایفای نقش را می توانیددر قالب فایل ورد و قابل ویرایش خرید و دانلود کنید.

این طرح درس روزانه که مربوط به درس بهترین تصمیم از کتاب هدیه های اسمان دوم ابتدایی می باشد به روش ایفای نقش نوشته شده است.

تعداد صفحات این طرح درس به روش ایفای نقش: 16 شانزده صفحه.

فرمت فایل: ورد word و قابل ویرایش.

 

اهداف کلی:

طرح درس روزانه بهترین تصمیم هدیه های آسمان دوم ابتدایی به روش تدریس ایفای نقش
۱) اشنایی فراگیران با رعایت نظم وترتیب در زندگی وتصمیم گیری برای کارهای خوب
اهداف جزئی:
۱. آشنایی فراگیران با مفهوم نظم وترتیب در کارهای شخصی
۲. پی بردن به مصادیق نظم وترتیب در زندگی روزمره
۳. اشنایی با فواید ونتایج رعایت نظم در زندگی
۴. اهمیت دادن به رفع بی نظمی  رفتار خود و دیگران
۵. تلفیق دادن بی نظمی ونظم در احترام گذاشتن دیگران

اهداف رفتاری:
الف)هدف های رفتاری در حیطه ی شناختی (دانستنی ها)
(دانش ودرک_فهم_کاربرد_تجزیه وتحلیل_ترکیب_ارزشیابی)
دانش آموزان پس از مطالعه ی درس وانجام فعالیتهای معرفی شده بتوانن4مورد از5مورد زیر را توضیح دهند.
1-    نمونه ای از نظم وترتیب را در زندگی خود مثال بزند{فهمیدن}
2-    تفاوت نظم وبی نظمی را بیان کند{دانش}
3-    از یافته های خود دراین درس در زندگی استفاده کند{کاربرد}
4-    از یک سری بی نظمی ها ونظم در زندگی نمودار تهیه کند{ترکیب}
5-    نظم را در زندگی تعریف کند{دانش}

جدول طبقه بندی هدفهای رفتاری درس 10در حیطه ی شناختی

ب)هدف های رفتاری در حیطه ی عاطفی(نگرش ها)
دانش آموزان در پایان درس4مورد از 5مورد زیر را کسب کنند.
1-    نسبت به رعایت نظم وترتیب علاقه نشان دهد{تبلور یا درونی شدن}
2-    برای تمیز کردن کلاس پیش قدم شود{ارزش گذاری}
3-    این درس را به زندگی خود تعمیم دهد{سازماندهی ارزش ها}
4-    درباره فواید نظم در زندگی گزارش تهیه کند{واکنش وپاسخ دادن}
5-    درباره تاثیرات بینظمی ونظم بر میزان احترام گذاشتن دیگران به ما سوال بپرسد{دریافت}


جدول طبقه بندی هدفهای رفتاری درس 10در حیطه ی عاطفی

ج) اهداف رفتاری در حیطه ی روانی_حرکتی(مهارتها)
دانش آموزان پس ازپایان درس بتوانند 2مورد از3مورد زیر را انجام دهند.
1 – بعد از پایان کلاس تمام اشغال های کلاس را جمع کند{عادی شدن حرکات}
 2-داستانی را در باره نظم در کلاس نمایش دهد{اجرای مستقل}
3- برای نظم یک اتاق تمیز را نقاشی کند{دقت}

جدول طبقه بندی هدفهای رفتاری درس 10در حیطه ی روانی _حرکتی
پیش بینی رفتار ورودی:
1.    معنی نظم را تا حدودی بداند
2.    با برخی از فواید نظم وترتیب اشنا باشد
3.    احساس خود را نسبت به نظم وترتیب بیان کند
4.    به نکاتی از بی نظمی اشاره کند
سنجش آغازین:
الف)آزمون رفتارهای ورودی

طرح درس روزانه بهترین تصمیم هدیه های آسمان دوم ابتدایی به روش تدریس ایفای نقش.