جشنواره عید تا عید تخفیف‌های محصولات یاس سل آغاز شد.مشاهده جشنواره

مشاهده دسته بندی بستن دسته بندی
امروز
چهارشنبه 19 بهمن 1401
جزئیات محصول پرسش و پاسخ پشتیبانی این محصول

توضیحات محصول

در این پست از سایت همکاری در فروش فایل یاس سل، طرح درس روزانه زمین نا آرام علوم پنجم ابتدایی به روش تدریس پروژه + طرح درس به روش پروژه . روش تدریس پروژه را برای شما قرار داده ایم.

طرح درس روزانه زمین نا آرام مربوط به کتاب علوم پنجم ابتدایی می باشد. این طرح درس روزانه به روش پروژه نوشته شده است. روش تدریس پروژه .

تعداد صفحات: 14 صفحه.

فرمت فایل: ورد word و قابل ویرایش.

موضوع: طرح درس روزانه زمین نا آرام علوم پنجم ابتدایی به روش تدریس پروژه + طرح درس به روش پروژه . روش تدریس پروژه.

موضوع درس:   علوم تجربی

عنوان تدریس: زمین ناآرام              پایه: پنجم

روش تدریس:پروژه                    درس:دهم
تعداد دانش آموزان:  23

اهداف کلی:


. دانش آموزان با ساختمان درونی زمین آشنا شوند
اهداف جزئی:
 1 - مفهوم نا آرام بودن زمین را بدانند
2 - ساختمان درونی زمین که از سه لایه به نام های پوسته ، گوشته و هسته تشکیل شده اند را بشناسند
3 - چگونگی تشکیل آتشفشان را بدانند
4 - مهارت کافی جهت مشاهده آتشفشان از چند وجه را داشته باشند

اهداف رفتاری:
الف)هدف های رفتاری در حیطه ی شناختی (دانستنی ها)
(دانش ودرک_فهم_کاربرد_تجزیه وتحلیل_ترکیب_ارزشیابی)
دانش آموزان پس از مطالعه ی درس وانجام فعالیتهای معرفی شده بتوانن4مورد از5مورد زیر را توضیح دهند.
1-قسمت های مختلف ساختمان درونی زمین را نام ببرند (دانش)
2- آتشفشان و خاکستر را تعریف کنند ( دانش )
3-زمین لرزه را تعریف کنند.(دانش)
4-در هنگام زمین لرزه بتوانند در جای امن قرار بگیرند.
5-زمین لرزه را با سیل مقایسه کند.
 جدول طبقه بندی هدفهای رفتاری درس 10در حیطه ی شناختی

ب)هدف های رفتاری در حیطه ی عاطفی(نگرش ها)
دانش آموزان در پایان درس4مورد از 5مورد زیر را کسب کنند.
 
1-    از روی علاقه و باور به کاوش و جستجو در خصوص ساختمان زمین انجام دهند .
2-    از روی علاقه شکلی از زمین را با گل درست کنند.
3-    تصاویری از اشکال زمین را جمع اوری کنند.
4-    تصاویری از مناطق زلزله زده جمع اوری کنند.
5-    چگونگی وقوع زلزله را شرح دهند

       طرح درس روزانه زمین نا آرام علوم پنجم ابتدایی به روش تدریس پروژه + طرح درس به روش پروژه . روش تدریس پروژه
 جدول طبقه بندی هدفهای رفتاری درس 10در حیطه ی عاطفی
ج)اهداف رفتاری در حیطه ی روانی_حرکتی(مهارتها)
دانش آموزان پس ازپایان درس بتوانند 2مورد از3مورد زیر را انجام دهند.
1 – با توجه به تصویر عنوانی درس علت نا آرام بودن زمین را شرح دهند ( مهارتی )
 2-قسمت های مختلف زمین را با هم مقایسه نمایند و گزارش کنند (مهارتی)
3-زلزله را با آتش فشان مقایسه کنند.

جدول طبقه بندی هدفهای رفتاری درس 10در حیطه ی روانی _حرکتی
پیش بینی رفتار ورودی:
1_زلزله یکی از ویران کننده ترین مخاطرات طبیعی است.
 2_دور بودن از آتش فشان ها و گازهای سمی آن زندگی را لذت بخش تر میکند.
سنجش آغازین:
الف)آزمون رفتارهای ورودی
1 - زمین شناسان با مطالعه ی سنگهای رسوبی چه اطلاعاتی درباره ی گذشته ی زمین به دست می آورند ؟
2 - جنس زمین از چیست ؟
ب)پیش آزمون1

طرح درس روزانه زمین نا آرام علوم پنجم ابتدایی به روش تدریس پروژه + طرح درس به روش پروژه . روش تدریس پروژه