جشنواره عید تا عید تخفیف‌های محصولات یاس سل آغاز شد.مشاهده جشنواره

مشاهده دسته بندی بستن دسته بندی
امروز
چهارشنبه 19 بهمن 1401
جزئیات محصول پرسش و پاسخ پشتیبانی این محصول

توضیحات محصول

در این پست از سایت همکاری در فروش فایل یاس سل، طراحی آموزشی ماده تغییر میکند علوم پنجم ابتدایی + طرح درس ماده تغییر می کند علوم پنجم ابتدایی را برای شما قرار داده ایم. طراحی آموزشی ماده تغییر میکند علوم پنجم ابتدایی + طرح درس ماده تغییر می کند علوم پنجم ابتدایی در قالب فایل ورد و قابل ویرایش آماده خرید و دانلود می باشد.

در ادامه توضیحات تکمیلی طراحی آموزشی ماده تغییر میکند علوم پنجم ابتدایی + طرح درس ماده تغییر می کند علوم پنجم ابتدایی را مشاهده می نمایید.

تعداد صفحات: 5 صفحه.

فرمت فایل: ورد و قابل ویرایش و با کیفیت عالی و جدول کشی که یک طراحی آموزشی فوق العاده برای جشنواره ها را برای شما فراهم می آورد.

موضوع: طراحی آموزشی ماده تغییر میکند علوم پنجم ابتدایی + طرح درس ماده تغییر می کند علوم پنجم ابتدایی.

الف) هدف کلّی: آشنا شدن با مفهوم تغییرات شیمیایی و فیزیکی
ب) اهداف جزئی:
1- حیطه ی شناختی:. آشنایی با مفهوم و واژه ی تغییر فیزیکی ، آشنایی با مفهوم و واژه تغییر شیمیایی،آشنایی با مثالهایی در مورد تغییرات فیزیکی
   ، آشنایی با مثالهایی در مورد تغییرات شیمیایی
2- حیطه ی مهارتی: انجام فعالیتهای فردی، گروهی و کلاس ،  حل تمرینات ارائه شده به صورت مستقل بدون کمک و راهنمایی آموزگار
   عمل کردن هماهنگ و منظم در مراحل انجام کارها
3- حیطه ی نگرشی: علاقمند بودن به بحث مورد نظر در کلاس،کارکردن تمیز و منظم،فعال بودن در گروه  ، ا حترام به نظرات و عقاید همکلاسیها
ج) اهداف رفتاری:
1- حیطه ی شناختی: تغییر شیمیایی را تعریف کند  ،  تغییر فیزیکی را تعریف کند ،  ویژگیهای تغییرات شیمیایی را توضیح دهید ، ویژگیهای تغییرات فیزیکی را توضیح دهید
با کاربرد آموخته ها نوع تغییرات را مشخص کند ، با مشاهده و جمع آوری اطلاعات، تغییرات مواد را در محیط اطراف طبقه بندی کند ، با انجام آزمایشها، تغییرات مواد را به دو گروه فیزیکی یا شیمیایی طبقه بندی کند
   
2- حیطه ی مهارتی: فعالیتهای خواسته شده را با راهنمایی معلم انجام می دهد ، به طور مستقل، جدول داده شده و آزمایشات مربوطه را کامل می کند ، در فعالیتهای گروهی و کلاسی به طور هماهنگ عمل می کند
3- حیطه ی نگرشی: با علاقه به خواسته های معلم و سخنان او گوش می دهد، به افراد گروه خود کمک می کند ، با افراد گروه خود بحث می کند ، افراد گروه خود را تحسین می کند،