جشنواره عید تا عید تخفیف‌های محصولات یاس سل آغاز شد.مشاهده جشنواره

مشاهده دسته بندی بستن دسته بندی
امروز
چهارشنبه 19 بهمن 1401
جزئیات محصول پرسش و پاسخ پشتیبانی این محصول

توضیحات محصول

در این پست از سایت همکاری در فروش فایل، یاس سل، پایان نامه رژیم حقوقی قراردادهای منعقده میان دولت و شرکت های خارجی راجع به منابع طبیعی نفتی را برای شما قرار داده ایم.

پایان نامه رژیم حقوقی قراردادهای منعقده میان دولت و شرکت های خارجی راجع به منابع طبیعی نفتی در قالب فایل ورد word و قابل ویرایش آماده خرید و دانولد می باشد.

در ادامه توضیحات تکمیلی پایان نامه رژیم حقوقی قراردادهای منعقده میان دولت و شرکت های خارجی راجع به منابع طبیعی نفتی را مشاهده می نمایید.

تعداد صفحات این پایاننامه: 144 صفحه.

فرمت فایل: ورد word و قابل ویرایش.

موضوع: پایان نامه رژیم حقوقی قراردادهای منعقده میان دولت و شرکت های خارجی راجع به منابع طبیعی نفتی.

دانشكده حقوق
پايان‌نامه جهت اخذ مدرك كارشناسي ارشد حقوق بين‌الملل عمومي

رژيم حقوقي قراردادهاي منعقده ميان دولت و شركت‌هاي خارجي راجع به منابع طبيعي نفتي

 

فهرست مطالب
عنوان                                                                                                                            صفحه

مقدمه    1

فصل يكم: سوابق و مفاهيم راجع به قراردادهاي نفتي

بخش يكم : مفاهيم اساسي راجع به قراردادهاي نفتي    5
گفتار يكم- تعريف نفت و قراردادهاي نفتي بين المللي    5
گفتار دوم- منابع طبيعي در متون حقوقي بين‌المللي    10
بند يكم ـ منشور ملل متحد:    10
بند دوم ـ قطعنامه‌هاي مجمع عمومي سازمان ملل:    10
بند سوم ـ حقوق درياها    14
گفتار سوم- شركت‌هاي فرامليتي و شخصيت حقوقي آنان در حقوق بين‌الملل    15
بخش دوم : تاريخچه قراردادهاي نفتي    26
گفتار يكم- پيشينه تاريخي قراردادها در فقه اماميه و ساير مذاهب اسلامي    26
گفتار دوم- قراردادهاي نفتي از ابتدا تا دهه 1950 ميلادي    31
گفتار سوم- قراردادهاي نفتي از دهه 1950 به بعد    34
بخش سوم : وضعيت حقوقي قراردادي نفتي امروزين    37
گفتار يكم- مراحل و مدت قراردادهاي نفتي جديد    37
گفتار دوم- قراردادهاي امتياز    38
گفتار سوم- قراردادهاي مشاركت    41
          مبحث اول: قراردادهاي مشاركت در توليد    41
          مبحث دوم: قراردادهاي مشاركت در سود    43
              مبحث سوم: قراردادهاي مشاركت در سرمايه گذاري    43
گفتار چهارم- قراردادهاي خريد خدمت    45
          مبحث اول- قراردادهاي خريد خدمت مخاطره پذير:    45
فهرست مطالب
عنوان                                                                                                                            صفحه

          مبحث دوم- قراردادهاي خريد خدمت صرف    46
گفتار پنجم- قراردادهاي بيع متقابل    47
         مبحث اول- خصوصيات كلي قراردادهاي بيع متقابل    47
             بند يكم: تاريخچه    47
             بند دوم: تعريف قراردادهاي بيع متقابل    48
             بند سوم: انواع قراردادهاي بيع متقابل    49
         مبحث دوم- خصوصيات قراردادهاي بيع متقابل در صنعت نفت    50
             بند يكم: نكات مثبت‌حقوقي قراردادهاي بيع‌متقابل براي‌كشور ميزبان    51
             بند دوم: نكات منفي حقوقي قراردادهاي بيع متقابل براي كشور ميزبان    52
         مبحث سوم- قراردادهاي بيع متقابل نفتي در حقوق ايران    54
             بند يكم: منابع و متون قانوني حاكم    54
             بند دوم: تشريفات عقدقراردادهاي‌بيع‌متقابل و الزامات حقوقي‌ آن    57
             بند سوم: آثار نفوذ اسناد بين‌المللي درقراردادهاي بيع‌متقابل نفت وگاز ايران    60

فصل دوم: تئوري‌هاي حقوقي و وضعيت حقوقي قراردادهاي نفتي در حقوق بين الملل
 
بخش يكم: تئوري‌هاي حاكم بر قراردادهاي نفتي    64
گفتار يكم- نظريه قراردادهاي بدون قانون    64
گفتار دوم – نظريه «حقوق عرفي تجاري» (Lex Mercatoria)    66
گفتار سوم: نظريه قراردادهاي اداري    68
گفتار چهارم- نظريه قراردادي بين‌المللي شده Internationlized contracts    78
گفتار پنجم: نظريه اصول حقوق عمومي    79
 
فهرست مطالب
عنوان                                                                                                                           صفحه

بخش دوم: آثار حقوق بين الملل بر قراردادهاي نفتي    81
گفتار يكم: قاعده وفاي به عهد و قاعده ربوس    81
گفتار دوّم: حق ملت‌ها بر توسعه    95
           مبحث اول: ماهيت حق بر توسعه    95
           مبحث دوم: منابع حق بر توسعه    96
گفتار سوم: حاكميت بر منابع طبيعي و تئوري بين‌المللي شدن قراردادها    103
گفتار چهارم : ماهيت متحول قراردادهاي نفتي    115
نتيجه گيري:    120
فهرست منابع فارسي    122
فهرست منابع لاتين    126
فهرست دعاوي    129
فهرست قطعنامه ها و اسناد    130
الحاقات    131