جشنواره عید تا عید تخفیف‌های محصولات یاس سل آغاز شد.مشاهده جشنواره

مشاهده دسته بندی بستن دسته بندی
امروز
چهارشنبه 19 بهمن 1401
جزئیات محصول پرسش و پاسخ پشتیبانی این محصول

توضیحات محصول

در این پست از سایت همکاری در فروش فایل یاس سل، اقدام پژوهی چگونه توانستم میزان علاقه مندی دانش آموزان پایه اول را به درس قرآن و فعالیت های آن افزایش دهم . در این اقدام پژوهی یاد خواهید گرفت که چگونه یک دانش آموز را به قرآن علاقه مند کنید.

این اقدام پژوهی که افزایش میزان علاقه مندی دانش آموز به قرآن و انجام فعالیت های آن است در قالب فایل ورد و قابل ویرایش آماده خرید و دانولد می باشد.

در ادامه توضیحات تکملی :

تعداد صفحات: 35 صفحه.

فرمت فایل: وردword و قابل ویرایش.

موضوع: اقدام پژوهی چگونه توانستم میزان علاقه مندی دانش آموزان پایه اول را به درس قرآن و فعالیت های آن افزایش دهم.

توضیحات:

فهرست مطالب
چکیده    5
واژگان کلیدی :    5
مقدمه    6
بیان مسأله    8
توصیف وضع موجود ( شواهد 1)    10
الف. شاخص های کیفی وضع موجود    10
ب. شاخص‌های کمّی وضع موجود    11
اهداف تحقیق    12
ب. اهداف اختصاصی :    12
گردآوری داده ها و اطلاعات برای ارایه راه حل‌ها    13
الف. مشاهده    13
ب. پرسش نامه    14
ج. مصاحبه    14
د. بررسی پرونده های تحصیلی دانش‌آموزان    15
الف: پیشینه ی نظری    16
ب. پیشینه عملی    17
تجزیه و تحلیل و تفسیر داده ها و اطلاعات    21
راه حل های پیشنهادی    22
انتخاب راه حل ها    26
اعتبار بخشی به راه حل ها    28
اجرای راه حل ها (شواهد2 )    29
پیشنهاد ها و راهکارها    33
فهرست منابع و مآخذ    35


چکیده
     عنوان اقدام پژوهي حاضر اين است که ، چگونه توانستم ميزان علاقه مندي دانش‌آموزان پايه اول را به درس قرآن و فعاليت هاي مربوط به آن افزايش دهم؟ و هدف اصلي آن نيز افزايش ميزان علاقه مندي دانش‌آموزان ياد شده به درس قرآن و فعاليت هاي مربوط به آن مي باشد.

اما نکته اي که اشاره به آن خالي از لطف نمي باشد ، آن است که اگر چه موضوع و عنوان اقدام پژوهي حاضر، تکراري به نظر مي رسد ، اما بايد اذعان نمود که گاهي از اوقات ، تکرار نه تنها زيبا و ضروري ست ، که بسيار حياتي نيز مي باشد !

از آن جمله مي توان به تکرار شب و روز، تکرار نمازهاي پنج گانه در هر روز وغیره اشاره نمود.

علاوه بر اين ، آشنا نمودن کودکان با اصول و مباني دين اسلام، به ويژه قرآن کريم ، آن هم در پايه اول دبستان ، همواره نيازمند تکرار است. زيرا عامل « تکرار » در فرايند تدريس ، امري اجتناب ناپذير مي باشد.

بدون شک ، انجام این تحقیق ، از ابعاد گوناگون دارای اهمیت و ضرورت بسیار بوده است. زیرا از یک سو، علاوه بر ایجاد علاقه مندی در دانش‌آموزان پایه اول دبستان ……… به درس قرآن ، میزان فعالیت و مهارت آنان در روخوانی ، روان خوانی ، قرائت و حفظ آیات ، پیام ها و داستان های قرآنی را افزایش می داد و از دیگر سو، موفقیت دانش‌آموزان در یادگیری دیگر دروس( قرائت فارسی ، جمله نویسی ، املا و غیره ) را نیز امکان پذیر می ساخت.
واژگان کلیدی :
دانش آموزان – پایه اول- قرآن – علاقه مندی