جشنواره عید تا عید تخفیف‌های محصولات یاس سل آغاز شد.مشاهده جشنواره

مشاهده دسته بندی بستن دسته بندی
امروز
پنجشنبه 3 فروردین 1402
جزئیات محصول پرسش و پاسخ پشتیبانی این محصول

توضیحات محصول

در این پست از سایت همکاری در فروش فایل یاس سل، اقدام پژوهی چگونه توانستم با آموزش روش حل مساله ، مهارت شاگردانم را در حل مسائل رياضي پايه دوم ابتدايي بهبود ببخشم  را برای شما قرار داده ایم.

این اقدام پژوهی که مهارت دانش آموزان در درس ریاضی پایه دوم را به روش حل مساله بهبود بخشیده در قالب فایل ورد و قابل ویرایش می باشد.

تعداد صفحات: 16 صفحه.

فرمت فایل: ورد word و قابل ویرایش.

موضوع: اقدام پژوهی چگونه توانستم با آموزش روش حل مساله ، مهارت شاگردانم را در حل مسائل رياضي پايه دوم ابتدايي بهبود ببخشم .

فهرست مطالب
چکیده    4
مقدمه    5
توصیف وضعیت موجود    5
اهمیّت و ضرورت حلّ مشکل:    6
دلايل انتخاب موضوع اقدام پژوهي:    7
اهداف مورد نظر در اقدام پژوهي:    7
گردآوری اطّلاعات:    8
1) مشاهده (observation):    8
مشاهده ي معلم:    8
2) اسناد ومدارك(Evidence)    8
پيشينه تحقيق :    9
كتب ومجلات علمي وآموزشي:  :    9
گزارش :    9
3) پرسش نامه:    9
پرسش نامه ي تشريحي :    9
4)مصاحبه(Interveiw):    10
مصاحبه با مدرّس رياضي:    10
مصاحبه و هم انديشي با اعضاي گروه هاي آموزش ابتدايي:    10
مصاحبه    10
مصاحبه با اولياء:    10
تجزيه و تحليل داده هاواطّلاعات :    10
آموزگار:    11
ناتواني كتاب  :    11
حل مسأله  مسئولين :    11
روش هاي تدريس خانواده :    11
روش ها  :    11
جدول اقدامات    13
نحوه ي نظارت بر انجام فعّاليّت ها:    14
نتيجه گيري كلي از ارزيابي نتايج(شواهد 2 )  :    15
ارائه ی پیشنهادات :    15
فهرست منابع و مأخذ    17


چکیده


 بی شک همه ی انسان ها در طول زندگی با مسائلی رو به رو می شوند که آن ها را وادار به فکر کرده تا برای حلّ مشکل خود به دنبال چاره بگردند.

حلّ مسأله در زندگی از مهم ترین مشغولیات ذهن بشر است لذا بسیاری از دانشمندان و متفکّران معتقدند که: «هدف کلّی هر آموزشی عبارت است از پرورش استعدادها و توانایی های فرد برای حلّ مسأله» در این سخن هدف و منظور از«مسأله» هر نوع مشکل و سؤالی است که در زندگی روزمره برای ما پیش می آید.

با توجّه به اهمیّت موضوع حلّ مسأله در زندگي روز مره برهمه ي دست اندركاران تعليم و تربيت به ويژه معلمان محترم فرض است كه شرايطي رافراهم آورند تا شاگردان با مسائل گوناگون (به خصوص مسائل در حوزه رياضي) مواجه شده و به حلّ آن ها اقدام نمايند.

من نيز با عنايت به ناتوانی و ضعفی که دانش آموزانم در حلّ مسائل ریاضی داشتند برخود واجب دانستم، به نحوی مقتضی، اقدام به رفع این مشکل نمایم و هدف خود را آموزش روش حلّ مسأله و راهبردهای آن به دانش آموزان پایه ی دوّم ابتدایی قرار دهم. 
                         اقدام پژوهی چگونه توانستم با آموزش روش حل مساله ، مهارت شاگردانم را در حل مسائل رياضي پايه دوم ابتدايي بهبود ببخشم  


                                                                                                 
مقدمه


توصیف وضعیت موجود

اقدام پژوهی چگونه توانستم با آموزش روش حل مساله ، مهارت شاگردانم را در حل مسائل رياضي پايه دوم ابتدايي بهبود ببخشم 
اوایل مهر ماه سال 91 یک ارزشیابی تشخیصی از درس ریاضی برای دانش آموزان پایه ی دوّم ابتدایی  برگزار نمودم.  بعد از پایان آزمون جدول تجزیه و تحلیل سؤالات را تکمیل نموده و به بررسی نتایج حاصل از آن پرداختم. یافته های من از بررسي جدول تجزيه و تحليل سؤالات حاکی از آن بود که دانش آموزان در سؤال های ریاضی ضعف داشتند.

هیچ کدام از شاگردان به این سؤالات پاسخ کامل ندادند یعنی هر چهار نفر نتوانستند مسأله ها را به طور کامل حل کنند. به طور میانگین از چهار نمره ی این سؤال ها فقط یک نمره کسب نمودند.

این موضوع نگراني مرا برانگيخت. لذا آزمون ديگري ترتيب دادم. اين بار زمان بيشتري را براي پاسخ دادن به سؤالات اختصاص دادم ولي باز هم تقريباً همان نتايج به دست آمد يعني:  « شاگردانم در حلّ مسائل رياضي ناتوان بودند.»
  به نظر من بيشتر اين ناتواني در: (1- مشكل در خواندن مسأله. 2-  عدم درك مسأله توسط شاگردان.3- عدم شناخت روشي براي حلّ مسأله. 4- عدم توانايي در حل و طرح مسأله.) مي باشد. 
وقتي از ضعف و ناتواني شاگردانم در حلّ مسأله هاي رياضي اطمينان كامل حاصل نمودم. موضوع  برايم بسيـار نگران كننده شد و مرا وادار كـرد تا علّت هاي بروز مشكل را جويا شده و براي رفع آن راه حل هاي اساسي در نظر بگيرم.

 

اهمیّت و ضرورت حلّ مشکل:


 «حلّ مسأله» غایت اصلی ریاضیات در مدارس است و رویکرد جدید آموزش ریاضی «ساخت گرایی» نیز بر آموزش برای حلّ مسأله و تمرکز معلّم بر شیوه هایی از تدریس ریاضی که  بتوان از آن برای حلّ مسأله استفاده کرد تاکید دارد. 
پیامدهای حلّ مشکل (حلّ مشکل چه تأثیری در دانش آموزانم دارد؟) :
 با آموزش مهارت حلّ مسأله :
1) مهارت تجزیه و تحلیل دانش آموزانم رشد نموده و قدرت درک، یادگیری و استدلال آنان افزایش خواهد یافت.
2)  توانایی درحلّ مسـأله، درست اندیشیدن و ایجاد نظم فکری در دانش آموزانم پرورش می یابد.
3) دانش آموزانم در حلّ مسائل کاربردی ریاضی در زندگی روزمره مشکلی نخواهند داشت.
4) دانش آموزانم فرآیندی را می آموزندکه طی آن به راحتی خواهند توانست مسائل زندگی روزمره  خود را حل نمایند.

اقدام پژوهی چگونه توانستم با آموزش روش حل مساله ، مهارت شاگردانم را در حل مسائل رياضي پايه دوم ابتدايي بهبود ببخشم 

دلايل انتخاب موضوع اقدام پژوهي:


1)  ناتواني و ضعفي كه شاگردانم در حلّ مسأله هاي رياضي دارند. (با توجّه به نتايج ارزشيابي هاي تشخيصي و گزارش معلّم راهنما).
2)  جامعيّت موضوع يعني اغلب معلّمان به نوعي با اين مشكل روبه رو هستند. ( بر اساس آمار و نتايج پرسش نامه تستي)
3) عدم طرح موضوع  و تحقيق پيرامون آن چه به صورت دانشگاهي و چه به صورت اقدام پژوهي. 
4) عدم توجّه كافي كتاب هاي رياضي به مبحث مهارت هاي رياضي به خصوص مهارت حلّ مسأله در دوره ابتدايي، تخصصاً در پايه ي دوّم ابتدايي. 

اهداف مورد نظر در اقدام پژوهي:
 حال با عنایت به موارد مطرح شده، در این فعّالیّت علمی اهداف زیر را دنبال نمودم:
1) روش حلّ مسأله را بر اساس الگوی چهار مرحله ای جُرج پولیا به دانش آموزانم آموزش دهم.
2)   راهبردهای حلّ مسأله را با توجّه به شرایط سنی و سطح توانایی به دانش آموزانم آموزش دهم.
3) مهارت دانش آموزانم را در حل مسائل ریاضی پایه دوّم ابتدایی ارتقاء دهم.

 

گردآوری اطّلاعات: 
جهت دست يابي به اطلاعات مورد نياز از اكثر روش هاي مطروحه در گردآوري اطلاعات استفاده نمودم كه به شرح زيرمي باشد:
1) مشاهده (observation):
مشاهده ي معلم:
 معلم با استفاده ازچك ليست ثبت مشاهدات رفتار به شكل كاملاً ساخت يافته و با اهداف از پيش تعيين شده  بر عملكرد شاگردان در فرآيند انجام آن نظارت نمود.(هدف از اين مشاهدات ارزيابي فرآيندي بوده است.)
2) اسناد ومدارك(Evidence)

 

پيشينه تحقيق :
 اسنادي كه در زمينه ي «پيشينه ي تحقيق» مورد استفاده قرار گرفته و در گزارش نهايي مكتوب است. 
اوراق امتحاني :
كتب ومجلات علمي وآموزشي:  :
  ازمطالب مكتوب دركتب،مجلات و...درزمينه ي مهارت حل مساله جهت تعيين علتهاي بروز 
مشكل وراه كارهايي براي حل آن استفاده شده است.
اوراق امتحاني وجداول تجزيه وتحليل حاصل از ارزشيابي هاي تشخيصي وپاياني به عنوان شواهد نوع اول و دوم براي ارزيابي نتايج استفاده شده است.
چك ليست ها: 
   اسناد حاصل از چك ليست ثبت مشاهدات رفتار(جداول ونمودارها) براي ارزيابي توصيفي مورد استفاده قرارگرفته است.

اقدام پژوهی چگونه توانستم با آموزش روش حل مساله ، مهارت شاگردانم را در حل مسائل رياضي پايه دوم ابتدايي بهبود ببخشم