جشنواره عید تا عید تخفیف‌های محصولات یاس سل آغاز شد.مشاهده جشنواره

مشاهده دسته بندی بستن دسته بندی
امروز
چهارشنبه 6 بهمن 1400
جزئیات محصول پرسش و پاسخ پشتیبانی این محصول

توضیحات محصول

در این پست از سایت همکاری در فروش فایل سل، پایان نامه بودجه بندی سرمایه ای در شرکت ملی گاز ایران با استفاده از برنامه ریزی آرمانی را برای شما قرار داه ایم.

پایان نامه بودجه بندی سرمایه ای در شرکت ملی گاز ایران با استفاده از برنامه ریزی آرمانی در قالب فایل ورد و قابل ویرایش آماده خرید و دانلود می باشد.

در ادامه توضیحات تکمیلی این پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت مالی را مشاهده می کنید.

اگر در خرید این فایل مشکلی داشتید از بخش آموزش خرید استفاده کنید.

آی دی محصول:33.

تعداد صفحات: 104 صفحه.

فرمت فایل: ورد word و قابل ویرایش.

فهرست مطالب

چكيده    1

فصل اول: کليات    2
1-1) مقدمه    3
1-2) بيان مسئله    3
1-3) اهميت و ضرورت انجام تحقيق    4
1-4) اهداف تحقيق    5
1-5) متغيرهاي تحقيق    6
1-6) سؤال تحقيق    6
1-7) تعريف واژه‏ها و اصطلاحات فني و تخصصي (به صورت مفهومي و عملياتي)    6
1-8) روش شناسي تحقيق    7

فصل دوم: مطالعات نظري (ادبيات تحقيق و مستندات، چارچوب‌ها و مباني، سابقه و پيشينه)    9
2-1) بودجه‌بندي سرمايه اي    10
2-1-1) مقدمه    10
2-1-2) مباني بودجه‌بندي سرمايه اي    11
2-1-3) فرآيند بودجه‌بندي سرمايه اي    12
2-1-5) نقش مديريت مالي در بودجه‌بندي سرمايه اي    14
2-1-6) مراحل اجرايي بودجه‌بندي سرمايه اي    14
2-1-7) مفروضات بودجه‌بندي سرمايه اي    15
2-1-8) فروش داراييها    16
2-2) راه حل‌هاي نوين در بودجه‌بندي سرمايه اي    16
2-2-1) نظريه بازي‌ها    16
2-2-1-1) انواع بازي    17
2-2-1-2) کاربردهايي از نظريه بازي‌ها    17
2-2-2) شبيه سازي (APPLIED SIMULATION)    18
2-2-2-1) تعريف شبيه سازي    19
2-2-2-2) چه موقع از شبيه سازي استفاده كنيم ؟    20
2-2-2-3) فرايند شبيه سازي    21
2-2-2-4) انواع شبيه سازي    21
3- آيا از شبيه سازي استفاده شود؟    23
2-2-3) درخت تصميم    25
2-2-4) داده کاوي (Data Mining)    27
2-2-5) عناصر داده کاوي    29
2-3) تاريخچه شرکت ملي گاز ايران    29
2-3-1) معرفي شركتهاي پالايش گاز    30
2-3-1-1) شرکت پالايش گاز ايلام    32
2-3-1-2) شرکت پالايش گاز بيد بلند    32
2-3-1-3)  شرکت پالايش گاز پارسيان    33
2-3-1-4) شرکت پالايش گاز سرخون و قشم    34
2-3-1-5) شرکت پالايش گاز شهيد‌هاشمي نژاد (خانگيران)    34
2-3-1-6) شرکت پالايش گاز فجر جم    34
2-3-1-7) مجتمع گاز پارس جنوبي    35
2-4) ادبيات تحقيق    39
2-5) پيشينه تحقيق    41
2-5-1) تحقيقات داخلي برنامه‌ريزي آرماني:    41
2-5-2)  تحقيقات خارجي برنامه‌ريزي آرماني    43
2-5-3) تحقيقات داخلي بودجه‌بندي سرمايه اي:    44
2-5-4) تحقيقات خارجي در ارتباط با بودجه‌بندي سرمايه اي    47
2-6) نگاهي به بودجه‌بندي سرمايه‌اي شرکت ملي گاز ايران از ديدگاه ريسک شهرت    48
2-6-1) مقدمه    48
2-6-2) شهرت و مديريت ريسك شهرت (Reputation &Risk Reputation Management )    49
2-6-3) ريسك شهرت در شركت ملي گاز ايران    54

فصل سوم:  متدولوژي تحقيق    61
تحليل بهينه سازي بودجه‌بندي سرمايه اي    61
3-1) فرآيند تحليل سلسله مراتبي (AHP)    62
3-2) مدل فرايند تحليل سلسله مراتبي    63
3-3) تعريف مجموعه‌ها و‌انديس‌ها    71
3-4) تعريف پارامترها    71
3-5) تعريف متغيرهاي تصميم    72
3-6) مدل اقتصادي پيشنهادي    72
3-7) مدل برنامه‌ريزي آرماني    73

فصل چهارم: تجزيه و تحليل و بيان نتايج حاصل از تحقيق    74
«حل مدل»    74
4-1) لينگو    75
4-2) فرموله كردن مدل    76
4-3) مفروضات مدل    80
5-3) حل مدل با استفاده از نرم افزار    81

فصل پنجم: پيشنهادات و نتيجه‌گيري    85
5-1) مقدمه    86
5-2) نتايج حاصل از تحقيق    86
5-3) پيشنهادات بر اساس يافته‌هاي تحقيق:    87
5-4) پيشنهاد به محققان آتي:    88
5-5) موانع و محدوديت‌ها    88
منابع و مآخذ    90
چكيده انگليسي    92

 


فهرست جداول

جدول 2-1) عوامل موثر بر عملكرد سازمانها در ارتباط با افزايش ريسك اعتباري    51
جدول 2-2) درصد افزايش (كاهش) بودجه سرمايه‌اي پالايشگاههاي گاز كشور    58
جدول 2-2) درصد افزايش (كاهش) بودجه سرمايه‌اي شركتهاي  گاز استاني (89-86)    59
جدول 3-1) ارزش گذاري شاخص‌ها نسبت به هم    65
جدول3-2) محاسبه وزن نسبي گزينه‌ها    66
جدول 3-3) گام اول: مقادير هر يك از ستون‌ها را با هم جمع مي‌كنيم    66
جدول 3-4) گام دوم: تقسيم هر عنصر از ماتريس به جمع كل ستون همان عنصر (نرمالايز كردن)    66
جدول3-5) گام سوم: محاسبه متوسط عناصر در هر سطر    66
جدول3-6) ماتريس مقايسه زوجي براي هر سه گزينه نسبت به ارزش افزوده    67
جدول 3-7) ماتريس مقايسه زوجي براي هر سه گزينه نسبت به توليد اسمي    67
جدول 3-8) ماتريس مقايسه زوجي براي هر سه گزينه نسبت به سود    67
جدول 3-9) وزن گزينه‌ها برای معيار‌های ارزش افزوده, توليد اسمی و سود    67
جدول 3-10) ماتريس مقايسه زوجی معيارها    68
جدول 3-11) وزن گزينه‌ها نسبت به معيارها    68
جدول 3-12) اولويت نهايي گزينه‌ها    69
جدول 4-1) متغيرهاي تصميم مدل پالايشگاه سرخون و قشم عبارتند از:    77
جدول 4-2) انحرافات ناشي از ايجاد اهداف به شرح جدول زير مي‌باشد:    78
جدول4-3)  قيمت هر واحد فروش، هزينه متغير و سود محصولات    79
جدول 4-1) خلاصه نتايج حاصل از حل مدل    84


 
چكيده
صنعت گاز کشور از مهمترين شرکتهاي مادر تخصصي به عنوان يکي از کليدي ترين اهرم‌هاي توسعه اقتصادي کشور مي‌باشد که نقش عمده‌اي را در رونق و توسعه روابط تجاري در بعد ملي و بين المللي به عهده دارد.

در واقع اين شرکت بزرگ منابع عظيمي را در اختيار دارد که جهت تحقق اهداف بلند مدت نيازمند تخصيص منابع سرمايه‌اي خود در سطوح مختلفي از قبيل پالايشگاه‌ها, شرکتهاي گاز استاني, شرکتهاي ذخيره سازي گاز طبيعي و بخش صادرات مي‌باشد.

بنابراين جهت افزايش ارزش افزوده فعاليتهاي فوق نياز است که بودجه‌بندي پروژه‌هاي سرمايه‌اي به صورت بهينه انجام پذيرد تا ضمن دستيابي به اهداف و تحقق آنها، انحرافات اين فعاليت‌ها به حداقل برسد.هدف از انجام اين تحقيق بودجه‌بندي پروژه‌هاي سرمايه‌اي شرکت ملي گاز ايران با استفاده از برنامه‌ريزي آرماني است.

بدليل وجود اهداف متعدد و بعضا عدم همسو بودن اين اهداف با يكديگر، حل اين مسئله با استفاده از روش برنامه‌ريزي آرماني انجام شده است.

تابع هدف اين مسئله بهينه سازي, حداقل کردن انحرافات مثبت و منفي ناشي از هر فعاليت از قبيل ظرفيت اسمي توليد, مدت زمان اتمام پروژه, بودجه اختصاص يافته به هر پروژه و ريسك ناشي از عدم انجام پروژه‌ها مي‌باشد ومحدوديت‌هاي آن ميزان بودجه اختصاص يافته به هر پروژه، زمان اتمام و... مي‌باشد.

براي تعيين اولويت اهداف اين مسئله در تابع هدف ابزار تحليل سلسله مراتبي مورد استفاده قرار گرفته است که شامل پايداري اقتصادي, فني و منابع مي‌باشد. اين مسئله به صورت يک مسئله برنامه‌ريزي خطي چند هدفه مدل شده و براي حل آن از تکنيک برنامه‌ريزي آرماني استفاده شده است.
کلمات کليدي: برنامه‌ريزي آرماني, بودجه‌بندي سرمايه اي, فرايند تحليل سلسله مراتبي, صنعت گاز