جشنواره عید تا عید تخفیف‌های محصولات یاس سل آغاز شد.مشاهده جشنواره

مشاهده دسته بندی بستن دسته بندی
امروز
چهارشنبه 19 بهمن 1401
جزئیات محصول پرسش و پاسخ پشتیبانی این محصول

توضیحات محصول

در این پست از سایت همکاری در فروش فایل یاس سل، طرح درس روزانه از ریشه تا برگ علوم پنجم ابتدایی به روش کاوشگری را برای شما قرار داده ایم. این طرح درس روزانه به روش تدریس کاوشگری تدوین شده است.

روش تدریس کاوشگری.

در ادامه توضیحات طرح درس روزانه از ریشه تا برگ کتاب علوم پنجم ابتدایی به روش کاوشگری را مشاهده می نمایید.

تعداد صفحات: 6 صفحه.

فرمت فایل: ورد word و قابل ویرایش.

مضووع: طرح درس روزانه از ریشه تا برگ علوم پنجم ابتدایی به روش کاوشگری

       2- تحقیق وبررسی وپژوهش وکاوشگری
اهداف جزئی:

هدفهای رفتاری
الف)در حیطه ی شناختی     دانش آموز پس از مطالعه ی فصل به2سوال از 3سوال زیر پاسخ دهد:1)از ریشه تا برگ اجزای درخت را نام برد2)درباره ی جذب مواد در گیاهان با همکلاسی های خود صحبت کند.3)یک یا دو وظیفه ریشه را نام ببرد.
جدول هدف های گسستنی
ب)هدف های رفتاری در حیطه ی روانی حرکتی
دانش آموز پس از مطالعه ی کتاب 3و2سوال از سوال های زیر را به کمک همکلاسی های خود انجام دهد
1)قسمتی از جذب آب توسط ریشه را به نمایش بگذارد
2)تصاویری از رگ برگ های وبرگ ها نشان دهد وشرح دهد.
3)بتواند با ذره بین برگ را مشاهده کند و توضیح دهد.

جدول 2)طبقه بندی هدف های رفتاری در حیطه ی روانی حرکتی
ج)هدف های رفتاری در حیطه ی عاطفی
دانش آموز 3مورد از موارد زیر را در جریان تدریس نشان دهد.
1)باعلاقه رفتارمعلم رامشاهده کند.
2)در انجام فعالیت هاواسثفاده ای  از وسایل علاقه نشان دهد.
3)به نظر همکلاسی خود احترام بگذارد.
4)بتواند با همکلاسی های خود بحث وگفتگو کند.
جدول 3)طبقه بندی هدف های رفتاری در حیطه ی عاطفی
سطوح اهداف
پیش بینی رفتار ورودی
1)ریشه وظیفه ی رساندن آب و املاح به ساقه را دارد.
2)درخت برای تولید اکسیژن ضروری است.
سنجش آغازین
الف)آزمون رفتار ورودی
1)ازدرخت چه استفاده هایی دارد؟
2)گیاهان و درختان چگونه به زندگی می کنند؟
3)آب و املاح چگونه به ببرگ می رسد؟
ب)پیش بینی آزمون
4)کار ریشه چیست؟
5)دوعلت بالارفتن آب واملاح در ساقه کدامند؟
6)شکل برگ درختان چگونه است؟
7)دانش آموزان یک برگ را زیر میکروسکوپ بگذارند.
8)استفاده از ذره بین برای دیدن سلول های بزرگ مناسب است.
9)آیا همه ی گیاهان قسمت های مشابهی دارند؟
10)شکل سلول های گیاهان چگونه است؟
نکته: شروع تدریس از شماره ی 3است.
مراحل تدریس و تنظیم محتوا
1)آمادگی و ایجادانگیزه

طرح درس روزانه از ریشه تا برگ علوم پنجم ابتدایی به روش کاوشگری.