جشنواره عید تا عید تخفیف‌های محصولات یاس سل آغاز شد.مشاهده جشنواره

مشاهده دسته بندی بستن دسته بندی
امروز
چهارشنبه 6 بهمن 1400
جزئیات محصول پرسش و پاسخ پشتیبانی این محصول

توضیحات محصول

در این پست از سایت همکاری در فروش فایل یاس سل، پایان نامه تاثیر سرمایه کارآفرینی بر بهره وری کل عوامل تولید در ایران را برای شما قرار داده ایم.

پایان نامه تاثیر سرمایه کارآفرینی بر بهره وری کل عوامل تولید در ایران در قالب فایل ورد و قابل ویرایش آماده خرید و دانلود می باشد.

در ادامه توضیحات تکمیلی پایان نامه تاثیر سرمایه کارآفرینی بر بهره وری کل عوامل تولید در ایران را مشاهده می کنید.

اگر در خرید این فایل مشکلی داشتید از بخش آموزش خرید استفاده کنید.

آی دی محصول: 36 .

تعداد صفحات: 141 صفحه.

فرمت فایل : ورد word و قابل ویرایش.

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته علوم اقتصادی .

فهرست مطالب
عنوان                                                                                                            صفحه
چکیده:    1
فصل اول: كليات تحقيق    3
1-1: مقدمه    4
1-2: بيان مسأله اساسي تحقيق    5
1-3: اهمیت و ضرورت انجام تحقيق    6
1-5: جنبه جديد بودن و نوآوري در تحقيق    9
1-6: اهداف مشخص تحقيق    10
1-7: سؤالات تحقیق    10
1-8: فرضيه‏هاي تحقیق    10
1-9: تعريف واژه‏ها و اصطلاحات فني و تخصصی    10
1-10: روش شناسی تحقیق    13
1-11: روش ها و ابزار گردآوری اطلاعات    14
فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه موضوع    16
2-1: مقدمه    17
2-2: بهره وری و انواع آن    18
2-2-1: بهره‌وري جزئی عوامل توليد و اندازه‌گيري آنها    18
2-2-1-1: بهره‌وري سرمايه    18
2-2-1-2: بهره‌وري نيروي كار    19
2-2-1-3: بهره‌وري مواد واسطه    20
2-2-1-4: بهره‌وري انرژي    20
2-2-1-5: بهره وری سرمایه کارآفرینی    21
2-3: بهره‌وري كل عوامل توليد    21
2-3-1: تابع توليد و محاسبه بهره وری:    22
2-3-2: تابع توليد كاب‌ـ داگلاس    23
2-3-3: تابع توليد با كشش جانشيني ثابت( )    24
2-3-4: تابع توليد ترانسلوگ    25
2-3-5: تابع توليد ترانسندنتال(متعالي)    25
2-4: عوامل مؤثر در افزایش بهره‌وري    26
2-5: مبانی نظری بهره وری و کارآفرینی    28
2-6: مطالعات تجربی و پیشینه موضوع    31
2-7 :نتیجه گیری    40
ضمیمه فصل دوم    42
فصل سوم: شناخت جامعه آماری و حقايق آشكار شده اقتصاد ايران    66
3-1: مقدمه    67
3-2: ويژگي‌هاي كليدي ساختار اقتصادي    67
3-2-1: ویژگی های نیروی انسانی در اقتصاد ایران    67
3-2-1-1: جمعیت    68
3-2-2:اشتغال و بازار کار    69
3-2-3:نقش نفت در اقتصاد ایران    71
3-3: تحلیل روند تحولات متغیرهای اقتصاد کلان    73
3-3-1:تولید و رشد اقتصادی    73
3-3-2: بهره وری کل عوامل تولید    76
3-3-3: سرمایه کارآفرینی    82
3-3-4: سرمایه انسانی    84
3-3-5: نرخ تورم    87
3-3-5-1:بررسی وضعیت اجمالی تورم در اقتصاد ایران    88
3-4: نتیجه گیری    90
فصل چهارم: تصريح مدل؛ تكنيك تخمين و تحليل نتايج    93
4-1: مقدمه    94
4-2: شناسایی و تصریح مدل    94
4-3: تکنیک تخمین    96
4-3-1: الگوی خودتوضیح با وقفه هاي گسترده( )    96
4-3-2: تعیین تعداد وقفه های بهینه و شکل الگوی تصحیح خطای برداری    99
4-4: نتایج تخمین مدل و تحلیل برآوردها    101
4-4-1: نتایج تخمین مدل بهره وری کل عوامل تولید: مدل اول    101
4-4-1-1: نتایج حاصل از تخمین مدل تصحیح-خطا((ECM:    103
4-4-1-2: بررسي مسئله واريانس ناهمساني    103
4-4-1-3: بررسي مسئله خودهمبستگي در مدل    104
4-4-1-4: آزمون رمزی برای تصریح شکل تبعی    105
4-4-1-5: آزمون نرمال بودن    106
4-4-2: نتایج تخمین مدل بهره وری کل عوامل تولید: مدل دوم    107
4-4-2-1: نتایج حاصل از تخمین مدل تصحیح-خطا((ECM    108
4-4-2-2: بررسي مسئله واريانس ناهمساني    109
4-4-2-3: بررسي مسئله خودهمبستگي در مدل    109
4-4-2-4: آزمون رمزی برای تصریح شکل تبعی    110
4-4-2-5: آزمون نرمال بودن    110
4-5: نتیجه گیری    111
فصل پنجم: نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات    113
5-1: مقدمه    114
5-2: خلاصه و نتیجه گیری    114
5-3: پیشنهادهای سیاستی    116
5-3-1: توسعه کارآفرینی    116
5-3-2: توسعه آموزش و سرمایه انسانی    118
5-3-3: سیاستهای کنترل تورم    119
پیوست    120
فهرست مآخذ    129
الف: فارسی    129
ب: انگلیسی    130


چکیده:
هدف این مقاله برآورد تاثیر رابطه بین کارآفرینی و بهره¬وری کل عوامل تولید در ایران است. بهره‌وري و كارآفريني دو مقوله کلیدی در توسعه اقتصادی هستند كه در دهه‌هاي اخير در راهبرد‌هاي توسعه جايگاه ويژه‌اي يافته‌اند.

كارآفريني معمولاً به رشد بهره‌وري مي‌انجامد و رشد بهره‌وري در توسعه اقتصادي و اجتماعي، بهبود وضع اشتغال، استاندارد كار، كنترل تورم و كاهش فقر اهميت دارد.

جمعيت ايران جوان و عموماً تحصيل كرده‌اند، يعني ايران با عرضه بالقوه كارآفرينی مواجه است كه در صورت ايجاد بسترهاي مناسب مي‌توان اين نيروي بالقوه را به صورت عامل مولد درآورد و سطح فعاليت‌هاي كارآفريني را افزايش داد.

همچنين، ايران كشوري است با اقليم‌هاي مختلف آب و هوايي و منابع طبيعي و تنوع زیستی، منابع فسيلي، نفت و گاز، راديواكتيو و از اين قبيل كه، نقطه قوت عظيمي براي ايجاد فرصت‌هاي كارآفرينانه در حوزه تولید و تجارت در سطح ملی و بین¬المللی است.
شومپیتر كارآفرین را مهمترین عامل توسعه اقتصادی دانسته‌اند. وی معتقد است كارآفرین یك مدیر صاحب فكر و ابتكار است كه همراه با خلاقیت، ریسك¬پذیری، هوش، اندیشه، و وسعت دید، فرصت-های طلایی می¬آفریند.

آئدریچ و کیلباچ  (2004) معتقد بودند که بنگاه¬ها تمایل دارند که تلاش¬ها و فعالیت¬های آنها اقتصادی باشد و بنگاه¬ها به سمت تبدیل فعالیت¬هایشان به فعالیت¬های علمی اقتصادی در حرکت می¬باشند زیرا فعالیت¬های علمی و اختراعات جدید می¬تواند باعث افزایش بهره¬وری و تولید در بنگاه¬ها گردد.

هوگو ارکن  و همکارانش (2009) در تحقیق خود تحت عنوان بهره¬وری کل عوامل تولید و نقش کارآفرینی به بررسی عوامل مؤثر بر بهره¬وری کل عوامل تولید در بین 20 کشور   در بازه زمانی (1971-2002) پرداختند. آنها نشان دادند وقتی متغیر کارآفرینی به مدل¬های سنتی بهره¬وری اضافه می¬شود اثر معناداری روی بهره¬وری کل عوامل تولید دارد، درحالی¬که اثرات باقی¬مانده اساسا یکسان می-ماند.

آنها از متغیر¬های سرمایه تحقیق و توسعه ( ) داخلی، سرمایه تحقیق و توسعه خارجی، پیشرفت تکنولوژیکی، باز بودن اقتصاد، سرمایه انسانی و سرمایه کارآفرینی در مدل خود استفاده کردند.
با توجه به ادبیات موضوع و بررسی مبانی نظری و مرور پیشینه و شناخت جامعه آماری، مدل¬های تجربی شناسایی و تصریح می¬شود. با استفاده از داده¬های سری¬زمانی دوره 1338-1386 و به کمک تکنیک  و   مدل بهره¬وری کل عوامل تولید برای اقتصاد ایران برآورد می¬گردد.
 نتایج حاصل از تحقیق انجام یافته نشان می¬دهد که سرمایه کارآفرینی –با تعریف عملیاتی کارفرمایان از نظر آماری تاثیر مثبت و معناداری، در کوتاه¬مدت و بلندمدت بر بهره¬وری کل عوامل دارد.

همچنین سرمایه انسانی تاثیر مثبت و معنادار دارد با وجود آن، سطح قیمت¬ها، چنان¬که انتظار می¬رفت، از نظر آماری تاثیر منفی بر بهره¬وری کل عوامل دارد.

اما با همان شرایط، سرمایه کارآفرینی با تعریف عملیاتی خویش¬فرما از نظر آماری تاثیر منفی و معنادار بر بهره¬وری کل عوامل دارد. در هر دو مدل برآورد شده بیشترین تاثیرگذاری را سرمایه انسانی بر بهره¬وری کل عوامل دارد پس از آن سرمایه کارآفرینی تاثیرگذار است.