جشنواره عید تا عید تخفیف‌های محصولات یاس سل آغاز شد.مشاهده جشنواره

مشاهده دسته بندی بستن دسته بندی
امروز
چهارشنبه 19 بهمن 1401
جزئیات محصول پرسش و پاسخ پشتیبانی این محصول

توضیحات محصول

در این پست از سایت یاس سل، دانلود تحقیق آموزش جغرافیا به روش همیاری را برای شما قرار داده ایم. دانلود تحقیق آموزش جغرافیا به روش همیاری در قالب فایل ورد می باشد.

در ادامه توضیحات تکمیلی دانلود تحقیق آموزش جغرافیا به روش همیاری را مشاده می نمایید.

تعداد صفقحات: 6 صفحه.

فرمت فایل: ورد word و قابل ویرایش.

آموزش جغرافيا به روش همياري


مقدمه


امروزه از يك سو سرعت رشد دانش بشري و از سوي ديگر پيچيدگي مسائل مختلف پيش روي انسان، چالش‌هاي زيادي را ايجاد كرده است لذا فراگيران بايد به دانش و مهارت‌هايي مجهز باشند كه در چالش‌هاي دنياي نوين درتنگنا قرار نگيرند

يكي از هدف‌هاي آموزش و پرورش اين است كه فراگيران را ياري كند تا بتوانند از دانش خود براي رفع نيازهاي مختلف فردي و جامعه بطور موثر استفاده كنند اين امر محقق نمي‌شود مگر اينكه تحول اساسي در آموزش و يادگيري فراگيران صورت گيرد.
يادگيري از طريق همياري
استفاده از روش‌هاي نوين تدريس كه بيشتر محوريت دانش آموزي دارد موجب گرسنه كردن و توسعه ذهن فراگيران مي‌شود يكي ازاين روش‌ها «يادگيري از طريق همياري» است كه در شروع قرن بيستم توسط جان ديويي مطرح شده است.
در اين روش فراگيران خود مسوليت يادگيري را برعهده مي‌گيرند و درگير فرآيند يادگيري مي‌شوند «انگيزه» مهمترين محور آن است كه فراگيران بايد داشته باشند. چهار روش يادگيري از طريق همياري 1- طرح كارآيي تيم 2- طرح تدريس اعضاي تيم 3- طرح قضاوت عملكرد 4- طرح روشن سازي طرز برخورد (تلقي) وجود دارد.
از مزيت‌هاي اين روش آن است كه همه داخل تيم خود در رهبري شركت مي‌كند و مسئوليت مشترك را به عهده مي‌گيرند و حمايت دو جانبه را دارند. همه اعضاي تيم فكر مي‌كنند و كار انجام مي‌دهند و به يكديگر مهارت‌هاي بهتري را مي‌آموزند و اعضا با بررسي جمعي، تصيم مي‌گيرند و هم تيم خود را تحسين مي‌كنند.
در محيط‌هاي يادگيري مبتني بر همياري، در مقايسه با محيط‌هاي رقابتي و فرد گرايانه، انگيزه بيشتري را ايجاد مي‌كند احساس همبستگي افراد تيم نيروي مثبتي را توليد مي‌كند همياري نه تنها از طريق افزايش يادگيري، بلكه از طريق ايجاد احساس توجه از سوي ديگران، منجر به اعتماد به نفس مي‌شود.
آموزش جغرافيا با روش كار آيي تيم (TED)  فعاليت موردي
 در آموزش جغرافيا، متناسب با محتواي هر يك از دروس مي‌توان يكي از شيوه‌هاي چهارگانه اين روش يا تركيبي از آنها را استفاده كرد فراگيران كلاس درس بايد به تيم‌هاي همگن به روش تصادفي، طوري كه تركيب تيم يكنواخت از هر گونه ويژگي متمايزي كه ممكن است روي نتيجه تاثير بگذارد، تقسيم شوند و يا از شركت كنندگان بخواهيم افرادي كه مايلند با هم در يك تيم درس بخوانند و يا از روش جامعه سنجي طوري كه در تيم افراد ضعيف، متوسط و قوي يكسان پراكنده شوند.

در اين مقاله بصورت موردي طرح كار آيي تيم براي درس نهم (پراكندگي و انواع جنگل‌ها و مراتع در ايران) از كتاب درس جغرافيا سال دوم متوسطه براي يك جامعه آموزشي طراحي مي شود.
مراحل اجراي طرح
گام اول: ابتدا از فراگيران خواسته مي‌شود متن درس نهم را بصورت فردي به مدت 20 دقيقه مطالعه كنند سپس هر فراگير آزموني كه از قبل طراحي و تكثير شده به مدت 10 دقيقه پاسخ بدهندو اگر پاسخ سوال نيازمند اطلاعات باشد، .

فراگيران مي‌توانند ضمن پاسخگويي به سوال‌ها به متن مراجعه كنند. در طراحي سوالات چند گزينه‌اي و صحيح و غلط بايد تمام اصول و طراحي سوال رعايت شود و تمامي متن را در بر بگيرد.


نمونه سوالات آزمون به شرح زير آمده است.
1- چرا در بخش‌هاي وسيعي از كشور ما رويش درخت با دشواري روبروست.
الف) تنوع ناهمواري‌ها و گسترش زياد ايران در عرض هاي مختلف جغرافيايي
ب) واقع شدن در عرض‌هاي جغرافيايي جنب جاده و نامنظم بودن و كمي بارش
ج) تنوع ناهمواري‌ها، نامنظم بودن بارش در نواحي مختلف ايران
د) فقدان خاك مناسب، گسترش ايران در عرض‌هاي مختلف جغرافيايي
2- چرا در غرب دامنه‌هاي شمالي البرز جنگل‌هاي انبوهي روئيده است.

دانلود تحقیق آموزش جغرافیا به روش همیاری . تحقیق. آموزش جغرافیا . روش همیاری

-----

با عضویت در یاس سل، فایل های خود را بفروشید و کسب درامد کنید.