جشنواره عید تا عید تخفیف‌های محصولات یاس سل آغاز شد.مشاهده جشنواره

مشاهده دسته بندی بستن دسته بندی
امروز
پنجشنبه 3 فروردین 1402
جزئیات محصول پرسش و پاسخ پشتیبانی این محصول

توضیحات محصول

 در این پست از سایت همکار یدر فروش فایل یاس سل، طرح درس ملی تحولات نظام جهانی جامعه شناسی 2 پایه یازدهم انسانی را برای شما قرار داده ایم.

با خرید این طرح درس، پاورپوینت تحولات نظام جهانی جامعه شناسی 2 پایه یازدهم انسانی را نیز رایگان دریافت خواهید کرد. همچنین سوالات درس تحولات نظام جهانی جامعه شناسی 2 پایه یازدهم انسانی را نیز رایگان در یافت خواهید کرد.

3 نمونه طرح درس دیگه با محتوا نیز رایگان دریافت خواهید کرد.

فرصت را از دست ندهید.

اهداف بر اساس تلفیقی از هدف نویسی برنامه درسی ملی و طبقه‌بندی جدید بلوم .

آی دی محصول: 47 .

تعداد صفحات: هر کدوم 4 تا 6 صفحه. و هر پاورپوینت هم 10 تا 30 اسلاید و... .

موضوع: طرح درس ملی تحولات نظام جهانی جامعه شناسی 2 پایه یازدهم انسانی .

در پایین تکه ای از یکی از طرح درس ها را مشاهده می کنید.

سطح هدف

اهداف و پیامدها

هدف کلی

آشنایی با تحولات نظام جهانی

اهداف مرحله‌ای

 1. فراگیران با واحد کلان نظام جهانی آشنا شوند.
 2. فراگیران با تحولات اقتصادی- سیاسی کشورهای غربی و استعمارشده آشنا شوند.
 3. فراگیران با افول دولت- ملت ها آشنا شوند.
 4. فراگیران با فرایند جهانی شدن آشنا شوند.
 5.  فراگیران با امپراتوری رسانه ای آشنا شوند.
 6. فراگیران با شیوه های مدیریت فرهنگی جهان غرب بر کشورهای غیرغربی آشنا شوند.

هدف‌های رفتاری آموزشی

اهداف (با رعایت توالی محتوای درسی)

انتظارات در پایان آموزش

حیطه و سطح در بلوم

عناصر برنامه درسی ملی

تعقـل، ایمـان، علـم، عمـل و اخـلاق

عنصر

عرصه ارتباط با

خود

خدا

خلق

خلقت

 1. فراگیران واحدهای سیاسی کشور و نظام جهانی را تعریف کنند.

شناختی

علم

*

 

*

 

 1.  فراگیران عملکرد اقتصادی کشورهای غربی در جریان شکل گیری نظام نوین جهانی را شرح دهند.

درک و فهم

تعقل

*

 

*

 

 1. فراگیران ویژگی های اقتصاد کشورهای استعمار شده در طی فرایند استعمار غربی را توضیح دهند.

درک وفهم

تعقل

 

 

*

 

 1. فراگیران مفهوم اقتصاد تک محصولی را  با ذکر مثال به زبان خود توضیح دهند.

درک و فهم

تعقل

*

 

*

*

 1. فراگیران پیامد اقتصاد تک محصولی کشورهای استعمار شده  را تحلیل کنند.

تجزیه و تحلیل

تعقل

 

 

*

 

 1. فراگیران پیامد وابستگی اقتصادی کشورهای استعمارزده به قدرت های برتر سیاسی و نظامی کشورهای استعمارگر را نام ببرند.

شناختی

علم

 

 

*

 

 1. فراگیران اهداف کشورهای غربی از انتقال صنایع وابسته به کشورهای استعمارزده را تحلیل کنند.

تجزیه و تحلیل

تعقل

 

 

*

*

 1. فراگیران پدیده ی مقاومت های سیاسی و نهضت های آزادی بخش کشورهای استعمارزده در جریان عبور از مرحله ی استعمار به استعمار نو برای کشورهای استعمارگر را توضیح دهند.

درک و فهم

تعقل

 

 

*

 

 1. فراگیران مفهوم جامغه شناختی دولت- ملت را با ذکر مثال توضیح دهند.

درک و فهم

تعقل

 

 

*

 

 1. فراگیران پیامدهای شکل گیری دولت ملت ها در اروپای غربی برای سایر منطق جهان را یا زبان خود شرح دهند.

تجزیه و تحلیل

تعقل

*

 

*

 

 1. فراگیران  فرایند جهانی شدن را توضیح دهند.

درک و فهم

تعقل

*

 

*

 

 1. فراگیران فرایند جهانی شدن را نقد و ارزیابی کنند.

نقد و ارزیابی

تعقل

*

 

*

 

 

 1. فراگیران دیدگاه موافقان و مخالفان فراین جهانی شدن را با یکدیگر مقایسه کنند.

تجزیه و تحلیل

تعقل

*

 

*

 

 

 1. فراگیران مفهوم امپراتوری رسانه ای را با ذکر مثال توضیح دهند.

درک و فهم

تعقل

*

 

*

 

 

 1. فراگیران پیامدهای تجمیع قدرت در دست صاحبان ثروت و کانون های صهیونیستی را فهرست کنند.

دانشی

علم

*

 

*

 

 

 1. فراگیران شیوه های مدیریت فرهنگی جهلن غرب بر کشورهای غیرغربی را توضیح دهند.

درک و فهم

تعقل

*

 

*