جشنواره عید تا عید تخفیف‌های محصولات یاس سل آغاز شد.مشاهده جشنواره

مشاهده دسته بندی بستن دسته بندی
امروز
پنجشنبه 3 فروردین 1402
جزئیات محصول پرسش و پاسخ پشتیبانی این محصول

توضیحات محصول

در این پست از سایت یاس سل، تحلیل محتوای کتاب علوم تجربی ششم ابتدایی به روش ویلیام رومی در سال تحصیلی1397-1396 برای شما قرار داده ایم.

تحلیل محتوای کتاب علوم تجربی ششم ابتدایی به روش ویلیام رومی در سال تحصیلی1397-1396 در قالب فایل ورد و قابل ویرایش آماده خرید و دانلود می باشد.

در ادامه توضیحات تکمیلی این تحلیل محتوا که به روش ویلیام رومی نوشته شده و کتاب علوم ششم ابتدایی را شامل می شود را مشاهده می کنید.

این تحلیل محتوا در دومین همایش ملی دانش و فناوری پذیرفته شده است.

تعداد صفحات: 13 صفحه.

فرمت فایل: ورد word و قابل ویرایش.

مضووع: تحلیل محتوای کتاب علوم تجربی ششم ابتدایی به روش ویلیام رومی در سال تحصیلی1397-1396 .

چکیده


هدف پژوهش حاضر ،بررسی کتاب علوم تجربی ششم ابتدایی در سال تحصیلی1397-1396به روش ویلیلام رومی است.

هدف این است که مشخص شود :متون،تصاویر و پرسش های موجود در کتاب تا چه اندازه موجب فعال شدن دانش آموزان در کلاس می شود .این پژوهش به روش ویلیام رومی صورت گرفته جامعه آماری کل کتاب و متون و تصاویر و پرسش های کتاب است که درگیری بادگیرنده در هر مورد مشخص گردید

ضریب یادگیری در متن 1.04، در تصاویر 45. و در پرسش ها  92.بوده است که از این آمار مشخص می شود این کتاب از نظر فعال کردن دانش آموزان در وضع مطلوبی می باشد.

واژگان کلیدی:تحلیل محتوا،ویلیام رومی،علوم تجربی ششم

تحلیل محتوای کتاب علوم تجربی ششم ابتدایی به روش ویلیام رومی در سال تحصیلی1397-1396

 


مقدمه


آموزش و پرورش یکی از اساسی ترین نهادهای جامه می باشد که وظیفه تعلیم و تربیت افراد را برعهده دارد و به طور حتم  عملکرد این نهاد در بخش های مختلف فرهنگی ،اقتصادی  و سیاسی و اجتماعی تاثیر گذار می باشد.
امروزه تعدادقابل توجهی از کودکان تحت آموزش های رسمی نظام آموزش و پرورش قرار می گیرند  از این رو توجه به عوامل و شرایطی که عملکرد  این نظام را بهبود بخشد ضروری است .یکی از عوامل برنامه درسی است در برنامه درسی نیز محتوا یکی از عناصر مهم می باشد.(قورچیان،1373،ص10)
کتاب های درسی در نظام آموزشی یکی از عناصر مهم و اساسی است.یکی از عناصر کتاب های درسی ،محتوای کتاب های درسی است که لازم است محتوا با عنوان کتاب متناسب و همسو باشد .
محتوا به عنوان عنصر اصلی و هسته مرکزی برنامه های تعلیمی و تربیتی است و همواره مورد توجه فلاسفه ،علما،مربیان تعلیم و تربیت و نظریه پردازن آموزش بوده است.این توجه ناشی از این حقیقت است که هر اندازه هم که اهداف تعلیم و تربیت عالی بوده و دقیق و مشخص شده باشند  بدون داشتن محتوای خوب و مناسب امکان تحقیق این اهداف وجود نخواهند داشت(میر لوحی،1386،ص50)
پس کتاب و محتوا در تمامی مقاطع نظام آموزشی محتاج تجزیه و تحلیل و بررسی علمی هستند چرا که این تحلیل به دست اندرکاران و مولفین کتاب درسی کمک می کند تا در هنگام تهیه و تدوین و یا گزینش و انتخاب کتاب درسی تصمیمات عاقلانه ای اتخاذ نمایند(رضاپور،1378)

تحلیل محتوای کتاب علوم تجربی ششم ابتدایی به روش ویلیام رومی در سال تحصیلی1397-1396

        بیان مسئله


تعلیم و تربیت محور  همه ی فعالیت ها ی کشور است در صورت ناوطلوب بودن آثار نظام تربیتی ، همه ی بخشهای نظام آسیب می بینند برای جلوگیری از این آسیب باید برنامه داشت . گفتنی است که برنامه ریزی با شناسایی نقاط آسیب زا امکان فرصت مقابله با آنها را به وجود می آورد.


در آموزش و پرورش برنامه ریزی های گوناگون وجود دارد که هرکدام برای هدفهای خاصی انجام می گیرد هر یک از این انواع که زمینه ی مخصوص و مشخص دارد از یکدیگر تمیز داده شوند تصمیمات دقیق تری اتخاذ می شوند.

از این برنامه ریزی ها برنامه ریزی درسی می باشد که این نوع برنامه ریزی با یادگیری ارتباط نزدیک تری دارد و به طراحی عناصر و عوامل مختلف آن مربوط می شود فرایند یادگیری تابع عوامل گوناگون است که هر یک در جریان و چگونگی یادگیری تاثیر دارند : استعدادها و تواناییهای و وسایل آموزشی این عوامل باید به صورت مجموعه ی به هم پیوسته عمل کنند وهر عامل جزئی از کل محسوب شود. (ملکی ، 1386 ص 21،20)

تحلیل محتوای کتاب علوم تجربی ششم ابتدایی به روش ویلیام رومی در سال تحصیلی1397-1396
تحلیل محتوای کتاب علوم تجربی دوره ی ابتدایی از نظر میزان توجه به تحقیق گرایی و پرورش مهارت های لازم برای پژوهش است ، یکی از نیازهای مبرم هر نظام آموزشی بازنگری و به روز آمد محتوای کتابهای درسی است .

بازنگری ، اصلاح و تجدید نظر اصولی و علمی در برنامه و محتوای کتابهای درسی ، مستلزم توجه به نقش های جدید یادگیرنده در فرایند یادگیری است . ( فصل نامه مطالعا ت برنامه ، سال 1387 ، ص 133 )

تحلیل محتوا ی کتاب علوم تجربی ششم ابتدایی به روش ویلیام رومی در سال تحصیلی1397-1396