جشنواره عید تا عید تخفیف‌های محصولات یاس سل آغاز شد.مشاهده جشنواره

مشاهده دسته بندی بستن دسته بندی
امروز
چهارشنبه 6 بهمن 1400
جزئیات محصول پرسش و پاسخ پشتیبانی این محصول

توضیحات محصول

در این پست از سایت سیستم همکاری در فروش یاس سل، پایان نامه بررسی میزان فرسودگی شغلی در بین پایوران ندسا و راهکارهای کاهش آن را برای شما قرار داده ایم.

پایان نامه بررسی میزان فرسودگی شغلی در بین پایوران ندسا و راهکارهای کاهش آن در قالب فایل ورد word و قابل ویرایش آماده خرید و دانلود می باشد.

در ادامه توضیحات تکمیلی این پایان نامه را مشاهده می کنید.

آی دی محصول: 38 .

تعداد صفحات: 86

فرمت فایل: ورد word و قابل ویرایش.

موضوع: پایان نامه بررسی میزان فرسودگی شغلی در بین پایوران ندسا و راهکارهای کاهش آن .

اگر در خرید این فایل مشکلی داشتید از بخش آموزش خرید استفاده کنید.

فهرست مطالب
عنوان    صفحه
 فصل اول کلیات پژوهش    1
1-1. مقدمه    2
1-2. بیان مسئله و ضرورت اجرا    6
1-3. اهداف پژوهش    9
1-3-1. هدف اصلی    9
1-3-2. اهداف فرعی    9
1-4. سوال هاي پژوهش    9
1-4-1. سوال اصلی    9
1-4-2. سوال های فرعی    9
1-5. تعاریف    9
1-6. واژگان کلیدی    11
1-7. مدل مفهومی تحقیق:    11
1-8. روش تحقیق:    11
1-9. قلمرو تحقیق:    11
1-10. جامعه و حجم نمونه تحقیق:    11
1-11. ساختار تحقیق:    11
 فصل دوم مروری بر ادبیات و پیشینه موضوع    12
2-1. مقدمه    13
2-2. مبانی نظری    13
2-2-1. تعاریف    14
2-2-2. تاریخچه    14
2-2-3. مراحل ایجاد فرسودگی شغلی    15
2-2-4. رویکردهای فرسودگی شغلی    15
2-2-4-1. رویکرد بالینی    15
2-2-4-2. مدل کَپنر    16
2-2-4-3. رویکرد تبادلی چرنیس    16
2-2-4-4. رویکرد روان‌شناختی ـ اجتماعی    17
2-2-5. نشانه های فرسودگی شغلی    18
2-2-6. عوامل ایجاد کننده فرسودگی شغلی    18
2-2-6-1. عوامل محیطی    19
2-2-6-2. عوامل انگیزشی    19
2-2-6-3. عوامل سازمانی    20
2-2-7. رابطه استرس و فرسودگی شغلی    21
2-2-8. تفاوت فرسودگي با استرس    22
2-3. پیشینه پژوهشهای انجام شده    23
2-3-1. پژوهش های داخلی    23
2-3-2. پژوهش های خارجی    27
2-4. خلاصه    28
 فصل سوم روش شناسی پژوهش    30
3-1. مقدمه    30
3-2. روش تحقيق    30
3-3. جامعه آماري    31
3-4. شیوه تعیین حجم نمونه و روش محاسبه    31
3-5. روش نمونه گیری    32
3-6. نحوه گردآوري داده ها    32
3-7. ابزار پژوهش    32
3-8. روايي و پايايي پرسشنامه    32
3-8-1. تعيين اعتبار( روايي) پرسشنامه    32
3-8-2. تعيين پايايي( قابليت اعتماد) پرسشنامه    33
3-9. تجزيه وتحليل اطلاعات    33
منابع و مآخذ    34
منابع و مآخذ    37