جشنواره عید تا عید تخفیف‌های محصولات یاس سل آغاز شد.مشاهده جشنواره

مشاهده دسته بندی بستن دسته بندی
امروز
چهارشنبه 6 بهمن 1400
جزئیات محصول پرسش و پاسخ پشتیبانی این محصول

توضیحات محصول

در این پست از سایت همکاری در فروش فایل یاس سل، مقاله علمی بررسی تاثیر هزینه های نمایندگی و عدم تقارن اطلاعاتی بر کیفیت حسابرسی را برای شما قرار داده ایم.

مقاله علمی بررسی تاثیر هزینه های نمایندگی و عدم تقارن اطلاعاتی بر کیفیت حسابرسی در قالب فایل ورد و قابل ویرایش آماده خرید و دانلود می باشد.

در ادامه توضیحات تکمیلی این مقاله علمی را مشاهده می کنید.

آی دی محصول: 25 .

تعداد صفحات : 20 صفحه.

فرمت فایل: ورد word و قابل ویرایش.

موضوع: مقاله علمی بررسی تاثیر هزینه های نمایندگی و عدم تقارن اطلاعاتی بر کیفیت حسابرسی .

اگر در خرید این فایل مشکلی داشتید از بخش آموزش خرید استفاده کنید.

چکیده
هدف اصلی این تحقیق، بررسی تأثیر هزینه های نمایندگی و عدم تقارن اطلاعاتی بر کیفیت حسابرسی شرکتهای پذیرفته شده در  بورس اوراق بهادار تهران است. در این تحقیق برای محاسبه کیفیت حسابرسی از دو معیار اندازه حسابرس و نوع گزارش حسابرسی استفاده شده است.

نمونه آماری این تحقیق شامل 145 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 1389-1380 می‌باشد. برای آزمون فرضیه‌های‌ تحقیق از آناليز رگرسيون خطي لجيستيك1 استفاده شده است.

نتایج حاصل از این مطالعه نشان می‌دهد اگر برای محاسبه کیفیت حسابرسی از معیار اندازه حسابرس استفاده ‌شود، یک رابطه منفی و معناداری بین هزینه‌های نمایندگی وکیفیت حسابرسی وجود دارد.

در واقع، با افزایش هزینه‌های نمایندگی ازکیفیت حسابرسی صورتهای مالی کاسته شده است. همچنین یک رابطه منفی و معنادار بین عدم تقارن اطلاعاتی و کیفیت حسابرسی وجود دارد. به عبارت دیگر، با افزایش عدم تقارن اطلاعاتی، کیفیت حسابرسی کاهش می‌یابد.

یافته‌های این تحقیق نشان می دهد هنگامی که برای محاسبه کیفیت حسابرسی از معیار نوع گزارش حسابرسی استفاده شد، هیچ رابطه معناداری بین هزینه‌های نمایندگی و کیفیت حسابرسی مشاهده نگردید.

همچنین بر خلاف پیش‌بینی، رابطه بین کیفیت حسابرسی و عدم تقارن اطلاعاتی مثبت و معنادارشد.
واژه‌های کلیدی: کیفیت حسابرسی، هزینه‌های نمایندگی، عدم تقارن اطلاعاتی، اندازه حسابرس، نوع گزارش حسابرسی