جشنواره عید تا عید تخفیف‌های محصولات یاس سل آغاز شد.مشاهده جشنواره

مشاهده دسته بندی بستن دسته بندی
امروز
پنجشنبه 3 فروردین 1402
جزئیات محصول پرسش و پاسخ پشتیبانی این محصول

توضیحات محصول

در این پست از سایت یاس سل، اقدام پژوهی چگونه توانستم دانش آموزان را به یادگیری درس حرفه و فن ترغیب کنم . اقدام پژوهی ترغیب دانش آموزان به یادگیری حرفه و فن را برای شما قرار داده ایم.

اقدام پژوهی چگونه توانستم دانش آموزان را به یادگیری درس حرفه و فن ترغیب کنم . اقدام پژوهی ترغیب دانش آموزان به یادگیری حرفه و فن در قال بفایل ورد و قالب ویرایش آماده خرید و دانلود می بادش.

در ادامه توضیحات تکمیلی را مشاهده می نمایید.

تعداد صفحات: 47 صفحه.

فرمت فایل : وردword و قابل ویرایش.

موضصوع: اقدام پژوهی چگونه توانستم دانش آموزان را به یادگیری درس حرفه و فن ترغیب کنم . اقدام پژوهی ترغیب دانش آموزان به یادگیری حرفه و فن.

 

فهرست مطالب
چکیده    5
مقدمه    7
توصیف وضعیت موجود    7
بیوگرافی    7
چگونگی انتخاب مسئله    7
اهمیت وضرورت مسئله    9
پرسش های پژوهش    9
تعاریف مفاهیم کلیدی    10
تعریف یادگیری    10
درس    12
كلاس درس    12
معني لغوي حرفه و فن    12
انگیزه ی تحصیلی:    16
نقش انگیزش در یادگیری    20
مفهوم یادگیری    21
تعریف یادگیری    22
انواع یادگیری    22
عوامل مؤثر بر یادگیری    24
انواع بازده‌های یادگیری    26
روش وچگونگی تحول درروشهای تدریس    30
مدلها وروشهای تحول درروشهای تدریس    30
تفاوتهاي فردي دانش آموزان    31
عوامل يادگيري دانش آموزان    32
راهنمايي    33
خصوصيات عاطفي دانش آموزان دوره راهنمايي تحصيلي    35
ضرورت و اهميت آموزش حرفه و فن در مدارس    36
شواهد یک    43
مصاحبه با خود دانش آموز    44
نظر همکاران    44
تجزیه وتحلیل اطلاعات شواهد یک    45
چگونگی اجرای راه حل    45
گرداوری شواهد 2    46
منابع    47

 


چکیده


     یکی ازعناصر اصلی دربرنامه درسی و طراحی آموزشی  موضوع روش های یاد دهی- یاد گیری است.  اگر روش های تدریس و فعا لیت های مکمل مورد استفاده،  به خوبی انتخاب و اجرا شوند، بدون شک خلاقیت دانش آموزان نیز مجال پرورش پیدا می‌کند.  اما انتخاب روش های تدریس اغلب تحت الشعاع خواست و توانایی‌های معلمین قرار می‌گیرد. .

بسیاری از  معلمین متأسفانه آموزش را تکثیر دانش می دانند و به خلاقیت اهمیت نمی دهند و به دانش آموزی که محفوظاتش خوب باشد، توجه بیشتری می‌کنند و خود را تنها فرمانده کلاس می‌دانند اما در این میان معلمین آگاهی نیز هستند که فرا گیرندگان را افرادی صاحب فکر می‌دانند و برای بروز خلاقیت آموزش می‌دهند و از کلیه امکانات وابزارها برای آسان‌ترکردن یاد گیری کمک می‌گیرند0
انگیزه یکی دیگر از عناصراصلی در فرایند یادگیری به شمارمی رود. معلم به عنوان رکن آموزش می‌تواند برای ایجاد  انگیزه از راهکارها و برنامه های متنوعی بهره ببرد و فراگیران خودرا بسوی هدف های مطلوب آموزش رهنمون سازد.
امروزه به روش‌های  فعال تدریس که  دستاوردهای مفیدی در یادگیری می باشند تاکید بیشتری می‌شود و کسی که در موقعیت تعلیم وآموزش قرار می گیرد باید به این نکته مهم توجه کند. بیش از این که گفتارهای اودر مخاطب تاثیرداشته باشد، رفتارومنش او موثر است. درسیره پیامبر(ص) به چه عاملی مردم جذب می شدند؟در قرآن آمده است:
اگر تو تندخوبودی مردم از اطراف تو پراکنده می شدند معلم بایدجذاب باشدکه یکی از عوامل جذابیت نرم خویی است یکی ازنکاتی که معلمان باید توجه کنند ویژگی های شخصیتی است.انضباط ونظم عمومی باعث علاقه دانش اموزان به درس می شود.

توجه به ویژگی های شخصیتی دانش اموزخیلی مهم است که باید به ان پی برد.ارتباط دادن مسایل آموزشی به زندگی دانش اموز ازنکات قابل توجه درمسیر معلمی است این اموزش باید طوری صورت گیرد که اومتوجه شوداین تعالیم درزندگی اوبه کار می اید این باعث علاقه او به درس خواهد شد.

اقدام پژوهی چگونه توانستم دانش آموزان را به یادگیری درس حرفه و فن ترغیب کنم . اقدام پژوهی ترغیب دانش آموزان به یادگیری حرفه و فن

مقدمه
توصیف وضعیت موجود
بیوگرافی
اینجانب ............. ، دبیر حرفه و فن ، مدت .............. است که با عناوین دبیر و معاون در آموزش و پرورش خدمت کرده ام . مدرسه تثبیتی من در سال ............ ، آموزشگاه ............. شهرستان .................... می باشد .  
چگونگی انتخاب مسئله
از بچه ها سوال کردم چرا کتاب حرفه را دوست ندارید.هیچ علاقه وحرکتی جهت پیشبرد اهداف این کتاب در شمانمی بینم تقریبا تمام آنها جزبه تعداد محدودی معتقدبودند باوجود12 نمره عملی چه نیازی است این کتاب را بخوانیم،

اگر این کتاب هدفی داشت مطمئنا 12 نمره  آن را به کارعملی اختصاص نمی دادند.پس شماهم مانند دیگران یک فعالیت عملی به مابدهید تادرست کنیم و12 نمره را بگیریم و خودتان را خسته نکنید.این نوع فکر در دانش اموزان و دانش اموز مورد نظربرایم بسیار ناراحت کننده بود این اندیشه ذهن مرا به خود مشغول کرد

که چگونه می توانم انگیزه یادگیری را در وی به درس حرفه وفن افزایش دهم و دانش آموز ودانش آموزانی پرشور ونشاط داشته باشم ووضعیت کسالت بار موجود را بهبودبخشم و وی را به این باور برسانم که حرفه وفن جزیی از زندگی آنهاست وباید برای بهتر زیستن آن را آموخت.
به عنوان نخستین گام برای شناسایی علل بی توجهی به درس حرفه وفن این سوال را پرسیدم،
•    علت عدم فعالیت شمادر درس چیست ؟
•    چراکه هیچ گونه تلاش وجدیتی دراین زمینه ازخود نشان نمی دهد؟
که بعدازصحبت متوجه شدم که بی حوصلگی وکسل بودن درکلاس یکی از عوامل عدم توجه ویادگیری می باشد. ان گاه به سراغ بعضی از همکاران رفتم واز انها پرسیدم که چرا دانش اموزان در درس این گونه رفتار می کنند. برخی دلایل آن ها چنین بود:
•    والدین دانش اموزان به حرفه وفن اهمیت کمتری می دهند
•    روش آموزش مطلوب نیست
•    مطالب کتاب جذابیت ندارد
خودم نیزباتوجه به تجربه کاری ومطالعاتی که داشتم ،علل مشکلات رادرعوامل زیر یافتم
1.    رشته تحصیلی بعضی ازمعلمان این درس نامرتبط است واین درس رابه عنوان تکمیل کسری ساعات تدریس پذیرفته اند.
2.    کادر اداری اهمیت لازم را برای این درس قایل نیستند.
3.    نبودن امکانات کارگاهی کافی جهت ایجادانگیزه بیشتر دریادگیری البته ضعف روش های تدریس تنها عاملی بودکه به خودم مربوط می شد ومی توانستم در تغییر،اصلاح وارزیابی ان اقدام کنم.
برای اجرای روش جدید در اغاز کارمی بایست یک مفهوم مشخص انتخاب ومیزان یادگیری دانش اموزان در روش معمول با روش جدید مقایسه می شد.

اقدام پژوهی چگونه توانستم دانش آموزان را به یادگیری درس حرفه و فن ترغیب کنم . اقدام پژوهی ترغیب دانش آموزان به یادگیری حرفه و فن